Nieuwsbrief februari 2021

mail
Nieuwsbrief  27 juli 2021 

Beste Bezoeker,

Begin januari was ik nog zeer optimistisch. Het vaccin kwam beschikbaar en er waren in december miljoenen doses van besteld. Inmiddels weten we, dat in de gezondheidszorg snel en veel bestellen nog niet betekent dat er snel geleverd wordt en dat er vervolgens snel gevaccineerd wordt. Maar, inmiddels lijkt het er toch van te komen, maar of we eind maart of anders in april de ledenvergadering kunnen gaan houden? We hopen het. Zoals gebruikelijk zal in februari het jaarverslag van 2020 worden samengesteld.
De taken binnen het bestuur zijn verdeeld en ieder is zich aan het voorbereiden, opdat we snel van start kunnen gaan, zodra het weer kan.

Mocht u nog niet het boek hebben van 12 jaar Elster dorpsquiz. Het kan besteld worden bij boekhandel Herberts en 4 uur later afgehaald.

Het aantal leden is in de afgelopen maanden met 16 leden gegroeid tot 290. Streven is een groei naar 400 leden.

Er ligt een voorstel om de website te vernieuwen. Een werkgroep heeft een programma van eisen opgesteld. Hierbij heeft de website van de historische verenging van Leerdam mede als voorbeeld gediend. De werkgroep is het voorstel nu aan het bekijken en digitaal met elkaar aan het bespreken. Vervolgens komt het in het bestuur en daarna in de ledenvergadering.

Wat betreft het boek over de geschiedenis en de ontwikkeling van cultuurverenigingen in Elst wordt gewerkt aan de laatste eindjes van artikelen en foto’s. Voor verenigingen die niet meer bestaan, zoals toneelverenigingen, is dit niet eenvoudig, vandaar in deze nieuwsbrief een oproep aan ieder, die ons kan helpen.

Namens het bestuur,
Henk Knol, voorzitter 

Nieuws op de website

Op de website zijn sinds de vorige nieuwsbrief de volgende artikelen verschenen:

Toneelverenigingen

Elst heeft veel toneelverengingen gehad. Ten behoeve van het boek “Cultuurverenigingen in Elst” hebben we van bijna iedere vereniging de oprichtingsdatum en boeiende informatie weten te achterhalen. Maar we hebben enkele vragen, met name over de eerste vier hieronder genoemde verenigingen. We hopen dat mensen ons hiermee kunnen helpen.


Lees verder

De toren van Elst

In de wekelijkse rubriek “De overburen” in De Gelderlander stond enkele weken geleden een verhaal van Jan Rouwhorst over zijn, en waarschijnlijk voor veel Elstenaren, geliefde overbuur de Elster toren. Oud-Elsterse Ditte Giltay Veth-Herberts las dit artikel en reageerde met een persoonlijke brief waarin zij schreef dat de toren ook voor haar het icoon van Elst is. Daarbij voegde zij de tekst van een lezing met als titel “sprekende stenen” die zij heeft geschreven. Hierbij de tekst van deze lezing.


Lees verder

Kadastrale en topografische ontwikkeling van Elst, deel 2

Een nieuwe nieuwsbrief, een nieuwe kaart in de reeks oude kaarten, waarmee we de geschiedenis van Elst in de laatste twee eeuwen verkennen. Ditmaal de Topographische en Militaire Kaart van het Koningrijk der Nederlanden uit 1844.


Lees verder

 
--
marithaime.nl | Contactmessage
--