Nieuwsbrief maart 2021

mail
Nieuwsbrief  24 september 2021 

Beste Bezoeker,

Het leek er op dat het vaccineren geen probleem meer was. De groep van 70+ heeft nu afspraken en krijgt het eerste vaccin, dat bij een zeer lage temperatuur moet worden bewaard. En de volgende? Er zijn elke keer hobbels op de weg. Het is afwachten hoe lang het allemaal gaat duren.

Er wordt op onderdelen wel doorgewerkt binnen onze vereniging. We blijven optimistisch en gaan ervan uit dat we in mei een ledenvergadering kunnen houden. De secretaris is bezig met het jaarverslag, dat als onderdeel van de Nieuwsbrief april wordt toegezonden. 

Het bestuur heeft van Jan Herberts de aanbieding gekregen om alle jaargangen van De Betuwe van 1891 tot 1976 in beheer te nemen. Lees hierover meer in deze nieuwsbrief. Daarnaast hebben we inmiddels veel exemplaren gekregen, vanaf 1976, het jaar dat het weekblad niet meer in Elst maar elders werd gedrukt. We halen er belangrijke artikelen uit, die we in het archief gaan opnemen. Zo heb ik nu het nummer van 10 januari 1980 voor me met een artikel over ”Veel hulde voor J.J.v.d. Horst vanwege zijn 25-jarige verbintenis met de Elster Kerk” en een artikel met foto van de pupillen van korfbalclub Elko ’70, die kampioen zijn geworden. In het onderschrift staat de mededeling dat er sprake was van ledenwinst en de verwachtging dat in de volgende competitie Elko gaat deelnemen met alle twaalftallen. Met deze exemplaren van de Betuwe hopen we o.a. meer te weten te komen van deze inmiddels opgeheven vereniging. Een andere vereniging die niet meer bestaat, de Elster Operettevereniging, kondigt de opvoering aan van “Im Weissen Rössl” in oktober 1980, wat het hoogtepunt moet gaan worden van het 30-jarig jubileum.

Ten behoeve van de boeken over sport en cultuur in Elst, waar op dit moment achter de schermen hard aan gewerkt wordt, vragen wij mensen die meer informatie hebben over Elko of de Operettevereniging contact op te nemen met ondergetekende via 0481-376889.

Namens het bestuur,
Henk Knol 

Nieuws op de website

Op de website zijn sinds de vorige nieuwsbrief de volgende artikelen verschenen:

Archief De Betuwe in beheer bij Marithaime

Onlangs heeft Jan Herberts het bestuur gevraagd of Marithaime het archief van De Betuwe in beheer wil nemen. Hierop hebben wij natuurlijk positief gereageerd. Het maakt het archief voor eenieder die daar gebruik van wil maken een stuk toegankelijker.


Lees verder

De geboorte van een baby

Dit artikel is een samenvatting van een verhaal van A. Hol.

Een goed inzicht in het volksleven geven de gebruiken die op grote momenten van het leven in zwang waren of geweest zijn, zoals de geboorte van een kind.


Lees verder

Kadastrale en topografische ontwikkeling van Elst, deel 3

Een nieuwe nieuwsbrief, een nieuwe kaart in de reeks oude kaarten, waarmee we de geschiedenis van Elst in de laatste twee eeuwen verkennen. Ditmaal de topografische kaart van 1871.


Lees verder

Nog even wachten op de eerste lezing

Wij als organisatie van lezingen staan te popelen om aan de slag te gaan, maar staan nog steeds deels op non-actief. Wij willen graag fysieke ontmoetingen organiseren door het geven van lezingen zodra dit mogelijk is. Wij hebben drie eventuele lezingen in onze portefeuille staan namelijk:

  1. Lezing over Karel de Grote door prof. P. Rietbergen.
  2. Lezing over strijd tegen het water en Nalatenschap Napoleon door hoogleraar Lotte Jensen
  3. De reeds eerder geplande en uitgestelde lezing “bezet, bevrijd en geplunderd” door Paul Thissen.

Hopelijk zien we mekaar binnen niet al te lange tijd in goede gezondheid.

Marius Jansen en Feike Vlas 
--
marithaime.nl | Contactmessage
--