Nieuwsbrief april 2021

mail
Nieuwsbrief  27 oktober 2021 

Beste Bezoeker,

Meerdere leden van ons zijn inmiddels gevaccineerd voor de eerste keer, de tweede prik zal eind april of in mei worden toegediend. Er zijn, zo las ik in de krant, ondanks de forse tegenvallers 4,5 miljoen prikken gezet. Om nou te zeggen, dat het oude normaal weer terug is, is nu nog te vroeg, maar de gevaccineerden kunnen zich al vrijer bewegen en de angst om besmet te worden of anderen te besmetten is een stuk minder geworden.

Toch kijken we er naar uit, dat we onze activiteiten weer kunnen oppakken, te beginnen met een algemene ledenvergadering om alle leden bij te praten. We hadden gehoopt dit eind april te doen. Maar dat was te optimistisch. Het zal wel juni worden. De secretaris heeft het jaarverslag bijna klaar en daaruit zal blijken, dat er op verschillend terreinen toch is doorgewerkt en vorderingen zijn gemaakt.

Veel van ons zijn de tijd doorgekomen met het lezen van boeken. Er is de vraag gesteld, of er binnen onze vereniging belangstelling is om bepaalde boeken over geschiedkundige onderwerpen met anderen te bespreken. Er zijn verenigingen die dit doen. Er is ook een organisatie in Deventer, die korte samenvattingen maakt met discussievragen of stellingen voor groepen. Het zou voor ons een uitbreiding van activiteiten zijn. We zijn ons aan het oriënteren, maar het onderwerp zal zeker in de ledenvergadering aan de orde komen om te zien of er belangstelling voor is. Ook is de suggestie gedaan, of verhalen in het dialect, zoals die van de schrijver J.J.Kremer uit Driel voorgelezen kunnen worden, bijvoorbeeld in de bekende Huiskamer of een andere plek, waar ook koffie en thee aanwezig is. 

Het einde van de tunnel naar het nieuwe normaal lijkt in zicht. Nog even.

Henk Knol
Voorzitter

Nieuws op de website

Op de website zijn sinds de vorige nieuwsbrief de volgende artikelen verschenen:

Nalatenschap Wim Cleijne

Een deel van de nalatenschap van de vorig jaar overleden Wim Cleijne is door de familie geschonken aan Marithaime. Het gaat om materiaal van CV Zet ‘m Op, Elst 1250, actie Elster toren en de muzieknacht. Hieruit blijkt nog maar eens hoe actief Wim is geweest voor de Elster gemeenschap. Wij bedanken de familie Cleijne voor het ter beschikking stellen van deze materialen.

Het bestuurArtikel uit weekblad De Betuwe van mei 1981

Water Eaton kenden we tot voor kort beter als restaurant De Bronzen Wereld, gelegen aan de Wuurdsestraat dat in 2017 door brand is verwoest en niet meer is opgebouwd. Op het terrein worden nu woningen gebouwd. In 1981 werd er nog het 50-jarig bestaan van Water Eaton gevierd.


Lees verder

De muzieksmaak van de Elster jeugd in oktober 1976

Bij onze zoektocht naar informatie ten behoeve van het boek over het culturele verenigingsleven van Elst stuiten we op allerlei leuke en bijzondere wetenswaardigheden. Zo ook de “Keldertje Top 10” die wekelijks werd gepubliceerd in De Betuwe en gedraaid in bar Het Keldertje, onder de zaal van het toenmalige café Het Centrum.


Lees verder

Kadastrale en topografische ontwikkeling van Elst, deel 4

Een nieuwe nieuwsbrief, een nieuwe kaart in de reeks oude kaarten, waarmee we de geschiedenis van Elst in de laatste twee eeuwen verkennen. Ditmaal de topografische kaart van 1903.


Lees verder

 
--
marithaime.nl | Contactmessage
--