Nieuwsbrief juli 2021

mail
Nieuwsbrief  24 september 2021 

Beste Bezoeker,

De bestuursleden zijn allen voldoende gevaccineerd. We zijn dan ook bij elkaar geweest om twee vergaderingen voor te bereiden. De eerstkomende ledenvergadering willen we een feestelijke tintje geven, omdat we elkaar voor het eerst sinds lange tijd in dit verband weer zien. We willen deze vergadering gebruiken om elkaar te vertellen waaraan in het afgelopen jaar tijdens de lockdown is gewerkt en tevens wat de plannen zijn voor het komend seizoen. Dit doen we aan de hand van het jaarverslag, dat in de nieuwsbrief van juni stond.
Ook zal er gelegenheid zijn om suggesties voor nieuwe activiteiten te doen. Zo is al enkele keren gevraagd om als vereniging bijeenkomsten te organiseren voor mensen die aan stamboomonderzoek willen doen en zich afvragen welke hulpmiddelen hiervoor beschikbaar zijn.

Daarnaast is er gewerkt aan een algemene ledenvergadering met het financiële verslag van 2020 en de begroting voor 2021, inclusief voorstel voor aanpassing van de contributie over dit jaar. Er zal ook een statutenwijziging voorgelegd worden vanwege de invoering van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. De wet voorziet in maatregelen om de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren. Dit moet geregeld worden in de statuten, die door ledenvergadering moet worden goedgekeurd.

U ziet dat er nog geen data worden genoemd voor beide vergaderingen. We willen eerst 13 augustus afwachten waarop het kabinet bekend zal maken wat er allemaal weer kan en onder welke voorwaarden. Kort hierna zult u van ons horen.

Dan is er nog het heugelijke nieuws te melden dat de Tempels van Elst als onderdeel van de Limes vanaf deze week Werelderfgoed zijn! In de volgende nieuwsbrief komen we hier nog op terug.

Henk Knol
Voorzitter

Nieuws op de website

Op de website zijn sinds de vorige nieuwsbrief de volgende artikelen verschenen:

Eerste vergadering nieuw bestuur

Op vrijdag 16 juli 2021 zijn wij als "nieuw bestuur" voor het eerst sinds onze start in maart 2020, bijeen gekomen in het erfgoedlokaal bij Stap voor Stap. Door alle coronamaatregelen was dat ruim 15 maanden niet mogelijk. Hierbij ter informatie in het kort een aantal zaken die wij besproken/besloten hebben.


Lees verder

Romeins badhuis onder de Dorpsstraat

Het gebouw van de ABN-Amrobank staat te koop. Een nieuwe kans om meer bekendheid te geven aan de bevindingen betreffende een romeins gebouw.  Professor dr. J.E. Bogaers, die ook bij opgravingen in de Grote Kerk betrokken was, heeft een en ander over de vondst onder de ABN-Amrobank geschreven.


Lees verder

Twee eeuwen geleden, een tijd van endemieën en rampen (Deel 1)

Nederland was in 1820 in extreme armoede terechtgekomen. Er was tijdens de Franse tijd een handelsblokkade met Engeland, een schadeloosstelling van 100 miljoen moest worden betaald aan Frankrijk en een bezettingsmacht van 25.000 soldaten moest worden onderhouden. Dagloners en landarbeiders waren afhankelijk van seizoenswerk. Men moest hopen niet ziek te worden, niet alleen vanwege gebrekkig medische zorg, maar omdat men dan niet meer voor zijn gezin kon zorgen.


Lees verder

Kadastrale en topografische ontwikkeling van Elst, deel 6

Tijd voor een nieuwe kaart in de reeks oude kaarten, waarmee we de geschiedenis van Elst in de laatste twee eeuwen verkennen. Ditmaal de topografische kaart van 1966.


Lees verder

 
--
marithaime.nl | Contactmessage
--