Nieuwsbrief september 2021

mail
Nieuwsbrief  27 oktober 2021 

Beste Bezoeker,

Gelukkig biedt de toename van het aantal vaccinaties en de afname van het aantal besmettingen de mogelijkheid om langzamerhand meer verenigingsactiviteiten te ontplooien. Eindelijk was het op 1 september dan ook zover dat de eerste fysieke ledenvergadering sinds het begin van corona gehouden kon worden. Het verslag vind u in deze nieuwsbrief, naast een aantal berichten die onlangs op onze website verschenen zijn. Daaruit blijkt dat, ondanks de coronaperikelen, veel leden achter de schermen van Marithaime, actief zijn gebleven. Veel leesplezier!

Het bestuur.

Nieuws op de website

Op de website zijn sinds de vorige nieuwsbrief de volgende artikelen verschenen:

Verslag opening seizoen op 1 september 2021

Op 1 september 2021 vond de eerste ledenvergadering van Marithaime plaats sinds het begin van de coronacrisis. Hierbij een verslag.


Lees verder

Twee eeuwen geleden, een tijd van endemieën en rampen (Deel 2)

Nederland was in 1820 in extreme armoede terechtgekomen. Er was tijdens de Franse tijd een handelsblokkade met Engeland, een schadeloosstelling van 100 miljoen moest worden betaald aan Frankrijk en een bezettingsmacht van 25.000 soldaten moest worden onderhouden. Dagloners en landarbeiders waren afhankelijk van seizoenswerk. Men moest hopen niet ziek te worden, niet alleen vanwege gebrekkig medische zorg, maar omdat men dan niet meer voor zijn gezin kon zorgen.

Lees verder

Korte berichten september 2021

Enkele korte berichten van de bestuurstafel: rectificatie, ALV 2021, nalatenschap Riek Eeken-Derksen en nog even wachten op een nieuwe editie van de topografische ontwikkeling.


Lees verder

Boek "Cultuur in Elst" - september 2021

Na ruim 2 1/2 jaar (mede door de opgelopen vertraging vanwege de coronamaatregelen) informatie zoeken, interviewen, schrijven, foto's zoeken, tegenlezen, redactievergaderingen, eindredactie en opmaak ligt het boek "Cultuur in Elst" nu bij de drukker.


Lees verder

Jugendstil hekwerk uit het oude postkantoor

De heer Paul van Dinteren uit Druten heeft contact met Marithaime opgenomen omdat hij informatie zocht over een smeedijzeren hekwerk dat in zijn bezit is en dat in het oude postkantoor in de Dorpsstraat gestaan zou hebben.


Lees verder

 
--
marithaime.nl | Contactmessage
--