Nieuwsbrief juli 2020

mail
Nieuwsbrief 26 november 2020 

Beste Bezoeker,

De coronatijd zullen we ons nog lang heugen. Het thuis zitten en afstand houden, geen handen schudden en knuffelen, verjaardagen en jubilea die niet gevierd werden,  het verminderen van contacten, plotseling horen wie er ziek zijn of erger, zijn overleden, zoals onze leden Joop de Wolf, Wim Cleijne en Chris van Kleef. Het mooie weer van april en mei lokte ons naar buiten voor fietstochten of een  wandeling. Langzaam aan werden maatregelen verzacht en zijn we op zoek naar het nieuwe normaal.

Het bestuur heeft de tijd gebruikt om een doorstart te maken. Allereerst met de uitgestelde lezingen. In de zaal van Het Wapen van Elst is, rekening houdend met de 1,5 meter-maatregel plaats voor 61 bezoekers. Te weinig dus. Hier moet iets voor verzonnen worden met de inleiders, bijvoorbeeld  om de lezing twee keer te houden. In de plaats van een 13e Dorpsquiz wordt met de werkgroep Dorpsquiz gewerkt aan een boekje voor alle leden met vragen en antwoorden van voorgaande edities.  Met de gemeente zijn contacten gelegd om meer zichtbare uitingen over onze geschiedenis in het dorp te plaatsen, bij de heropening van het gemeentehuis zullen 2 opgeknapte  panelen vanuit het Ambtshuis in de raadzaal hangen. Onderzocht wordt hoe de fiches van weekblad De Betuwe gebruikt kunnen worden voor digitalisering. Er is een nieuwe wervingsfolder gemaakt waarmee we de komende maanden actief nieuwe leden willen werven. In november komt de 21e Tabula uit. En natuurlijk zullen wij een ledenvergadering beleggen zodra dat mogelijk is. Wij hopen u allen daar in goede gezondheid te mogen begroeten.

Namens het bestuur,

Henk Knol
voorzitter

Nieuws op de website

Op de website zijn sinds de vorige nieuwsbrief de volgende artikelen verschenen:

In memoriam: Chris van Kleef (1931-2020)

Wij hebben een bericht van overlijden ontvangen van Chris van Kleef. Chris is op 16 mei op 88-jarige leeftijd overleden.


Lees verder

Digitalisering archief De Betuwe

Een veel gekoesterde wens van een groot aantal leden en commissies is het laten digitaliseren van het archief van De Betuwe. Dit maakt het zoeken naar historische informatie een stuk gemakkelijker en daarmee bijvoorbeeld de kwaliteit van publicaties beter en completer. Het bestuur is in contact met een aantal bedrijven die deze digitalisering kunnen verzorgen. Op basis van de prijs-kwaliteitverhouding zal een keuze worden gemaakt. Via de site en nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de voortgang.Boek "cultuurverenigingen in Elst"

Vanwege de coronamaatregelen is de redactie van dit boek een aantal maanden niet bij elkaar geweest. Dit heeft gezorgd voor een fikse vertraging waardoor de presentatie van het boek, welke eind september was gepland, uitgesteld is. De presentatie is nu gepland rond de komende jaarwisseling.Ledenwerving

Op dit moment zijn een kleine 300 mensen lid van Marithaime. Dit is natuurlijk veel te weinig voor een vereniging die zoveel betekent heeft, en nog steeds betekent, voor Elst.


Lees verder

Boek Dorpsquiz

Het was al een tijdje duidelijk: de Dorpsquiz gaat dit jaar niet door. Toch wil Marithaime dit jaar iets doen voor al die mensen die elk jaar trouw meedoen.


Lees verder

Verdwijnen laatste spoorwegovergang Arnhem-Nijmegen

Met de aanleg van de Grifttunnel op de Rijksweg-Noord verdwijnt de laatste spoorwegovergang op het traject Arnhem - Nijmegen. Een overzicht van de gewezen spoorwegovergangen.


Lees verder

Schenking archiefstukken sociëteit De Eendracht

Onlangs heeft Marithaime een schenking gekregen van Kees Breunissen van stukken van de oude, maar niet meer bestaande, sociëteit De Eendracht. Op deze manier kan Marithaime haar archief completer maken. Wij zijn de schenker daar dankbaar voor.Aangeboden: Verslagen van de Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945

Marithaime heeft ooit de 19-delige (complete, groot formaat) boekenset gekregen die gaat over de verslagen van de Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940 – 1945. Het is een leerzame serie. Maar het is niet direct iets voor de bibliotheek van een lokale historische vereniging. Bovendien is het omvangrijk en hebben wij daar eigenlijk te weinig ruimte voor.

Als er iemand is die er belangstelling voor heeft of iemand weet die daar belangstelling voor heeft, dan kan hij/zij contact opnemen met de secretaris van Marithaime.Gezocht: informatie over Dans Anne

In het boek over de ontwikkeling van culturele activiteiten in Elst in de 20e eeuw komt ook een paragraaf over dansen. "Dans Anne" verzorgde balletlessen en heeft in 2000 de cultuurprijs van de gemeente Elst gewonnen. Toch kunnen wij nauwelijks informatie vinden over deze dansschool.


Lees verder

Ontwikkelingen in de Dorpsstraat

Op maandag 30 juni had ik, al lopende door onze Dorpsstraat, een prettig en informatief gesprek met Willem Tielen, erfgoeddeskundige van de gemeente Overbetuwe. Hij vertelde me over de komende ontwikkelingen in de Dorpsstraat in het bijzonder en hoe onze vereniging zou kunnen bijdragen aan de bekendheid van het rijke verleden van onze gemeente in het algemeen.


Lees verder

 
--
marithaime.nl | Contactmessage
--