Publicaties

Werken die door of in samenwerking met onze vereniging tot stand zijn gekomen.

Op 10 september 2019 is het boek Schuilen en vluchten gepresenteerd en het eerste exemplaar is in ontvangst genomen door wethouder W. Hol. In dit boek zijn ooggetuigenverslagen van Elstenaren uit de Tweede Wereldoorlog samengebracht door de gebroeders Dalhuisen. Van deze presentatie is ook een videoverslag gemaakt.

‘Groeten uit Elst’ is de titel van het prachtige album, dat op initiatief en met medewerking van John Macleane van Jumbo Supermarkten te Elst tot stand is gekomen. Het eerste album is aangeboden aan de burgemeester Toon van Asseldonk. Vervolgens werd het huis aan huis verspreid.

2012-11-23_BetuwseVruchtenweeldeOnder een overweldigende belangstelling vond in de Veilinghal te Zetten op 23 november jl. de presentatie plaats van het boek 'Betuwse Vruchtenweelde'. Het eerste exemplaar werd door voorzitter René Hartman overhandigd aan Gelders gedeputeerde Van Dijk. Eindredacteur Henk Dokter gaf een interessante toelichting op de totstandkoming en de inhoud van het boek. Aansluitend werden de aanwezigen verrast met een humoristische kijk op het verleden van de conservenindrustrie door Daan Viergever. Na afloop van de presentatie kregen de aanwezigen namens de gezamenlijke conservenfabrikanten in de Betuwe een toepasselijk pakket mee naar huis.

BaltussenBloeiendlandVanWoerkomGeurts

Dit is de titel van het boek dat ons lid Jos Lankveld heeft geschreven. Het boek beschrijft de wordingsgeschiedenis van zuivelfabriekjes. Presentatie van het boek vond plaats op vrijdag 8 juni 2012 in het Openluchtmuseum te Arnhem.

‘Wie woonde er in dat fraaie pand?'
'Wie was de eigenaar van dat lommerrijke buiten?’
‘Wie had er de meeste huizen of grond in de gemeente?’
‘Was die oude weg er altijd al of is hij pas van later datum?’

Dit soort vragen wordt steeds meer gesteld, omdat meer en meer mensen op zoek zijn naar de geschiedenis van het gebied waar ze wonen. Dankzij de Dienst van het kadaster en de openbare registers ('Het Kadaster') zijn vanaf 1832 voor ieder stukje grond in Nederland al die gegevens vastgelegd. Om de oudste gegevens ‑ die uit 1832 - voor het groeiende aantal belangstellenden goed bereikbaar te maken, worden ze voor geheel Gelderland gebundeld in zogenaamde kadastrale atlassen. Daarvoor tekent de Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland.

De Kadastrale Atlas voor Elst en Lent is inmiddels verschenen.Een 'must-have' voor voor iedereen die zich een beetje interesseert voor de geschiedenis van zijn eigen geboorte- of woonplaats of belangstelling heeft voor de historie van zijn eigen huis.