Artikelindex

DE KADASTRALE ATLAS VOOR ELST EN LENT

Enkele gegevens over het grondgebied van Elst en Lent

Het grondgebied van Elst was in 1832 verdeeld in negen secties:

 1. Het Laar (sectie A)
 2. Rijkerswoerd (sectie B)
 3. Bredeler (sectie C)
 4. Aam (sectie D)
 5. Rheet (sectie E)
 6. Eimeren (sectie F)
 7. Lijnden (sectie G)
 8. Het Hollanderbroek (sectie H)
 9. Elst (sectie I)

Dat van Lent was verdeeld in drie secties:

 1. Het Vischveld (sectie A)
 2. Lent (sectie B)
 3. Het Hof (sectie C).

In het eerste deel van de atlas (hoofdstuk 3) beschrijft G. Mentink de grenzen van Elst en Lent aan de hand van het proces-verbaal, hij gaat in op de secties, de driehoeksmeting, de soorten van eigendom, het belastbaar inkomen van de gebouwde eigendommen, de rechten, de eigenaren en het verleden en heden van Elst en Lent.

Het tweede deel van de atlas bestaat uit de kadastrale gegevens waarin elk perceel apart wordt beschreven met de soort van eigendom (bouwland, weiland, huis enz.), de grootte van het perceel, de belastingklasse waarin het perceel werd ondergebracht, het bedrag dat de grondslag vormt voor de belastingheffing van het gebouwde eigendom (huizen) en de eigenaar van het perceel, eventueel met vermelding van de vruchtgebruiker. Elk perceel is op de kadastrale kaart terug te vinden. Tot slot is opgenomen een alfabetische lijst van eigenaren met vermelding van de woonplaats, beroep, de totale grootte van het bezit en de sectie(s) waarin dit eigendom ligt.

Alle kadastrale gegevens van 1832 worden in één boek (oblong - liggend breed - formaat) uitgegeven. De kadastrale kaarten, 21 voor Elst en zes voor Lent, worden op cd-rom achterin het boek bijgevoegd.

Intekenen op de Atlas

Het streven is om de Kadastrale Atlas Elst-Lent 1832 nog in 2012 uit te brengen. Daarom kunt U nu reeds vóórintekenen op deze atlas voor een prijs die ligt tussen € 30 en € 35 per atlas. De oplage wordt bepaald aan de hand van het aantal voorinschrijvingen. Na verschijning is de voorraad minimaal en zal de prijs per atlas zo’n vijf euro hoger zijn. De intekenaren krijgen bovendien de unieke mogelijkheid om hun naam in de atlas te laten opnemen.

Een voorintekenformulier kunt u hier downloaden. Laat deze kans niet voorbijgaan!