Tabula team 2017 op de foto

Een jaarboek komt niet zomaar tot stand. Op bijgaande foto de groep die de laatste uitgave van Terugblik heeft verzorgd. De gang van zaken met betrekking tot de voorbereiding is als volgt: Elk jaar kiest het bestuur van de stichting Tabula Batavorum een thema en vervolgens wordt er een voorbereidende vergadering gehouden met kandidaat-auteurs. Voor het nummer van 2018 zal dit zijn op dinsdag 27 februari in het RAR in Tiel. Als u ook hieraan wilt meeschrijven kunt u daarbij aanwezig zijn.

Het thema voor dat jaarboek nr. 19 wordt de Reformatie en contrareformatie. Een thema dat in ons rivierengebied zeer moet aanspreken. Ieder dorp heeft hierin zijn eigen verhaal. Sommige dorpen gingen over naar de ‘neije leer’ al voor het jaar 1600, andere dorpen pas 20 jaar later. Hoe zat dat eigenlijk? De Over-Betuwe ging ook over naar het protestantisme, echter binnen een vrij korte tijd nestelde het katholicisme zich daar weer. Hoe zat het eigenlijk met die Pastores en Dominees, waren zij wel zo overtuigd of was het voor het oog van de gemeenschap en het bestuur? Waar stonden de Betuwse predikanten in de strijd tussen de Remonstranten en de Contra- Remonstranten? Waar kregen de Katholieken in 1795 ‘hun’ kerken weer terug? Al met al heel veel (en natuurlijk veel meer) gebeurtenissen waarover in het komende jaarboek gepubliceerd zou kunnen worden. Voor nadere informatie kunt u bellen met Kobus van Ingen: 0488-441741.

Mensen in Elst die voor de voorbereidende vergadering uitgenodigd willen worden kunnen dit laten weten aan onze vertegenwoordiger in het Bestuur van Tabula Batavorum, Sipkje Schimmel.