Het jaarboek van Tabula Batavorum van dit jaar heeft als thema de Reformatie in de Betuwe. In het boek wordt een beeld geschapen van de gebeurtenissen die de Betuwe theologisch hebben bepaald. De leden van Marithaime krijgen een gratis exemplaar.

De reformatie, noem het maar de afzwering van het Katholicisme, heeft grote impact gehad op de geschiedenis van ons land en voltrok zich in de tweede helft van de 16e eeuw. Een jarendurend proces dat aanving in de Vlaamse gewesten, verplaatste zich als een olievlek naar de noordelijke streken van de Nederlanden. Het is een periode in de Nederlandse geschiedenis die werd gekenmerkt door een grootschalige oorlog en het zich positioneren van de protestantse kerken. In Gelderland was het Jan van Nassau de broer van Willem van Oranje, die het stadhouderschap van Gelderland op zich nam en het reformatieproces vanuit Arnhem ging aansturen. Dit bleek geen eenvoudige zaak. Ogenschijnlijk won het protestantisme al snel terrein van de Paapse kerk, echter de plaatselijke situaties verschilden enorm van elkaar. Sommige gemeenten gingen geleidelijk over, andere bleven taai volharden in de oude moederkerk. Hierbij mag de rol van de lokale adel niet uit het oog verloren worden. De reformatie in de West- en Neder-Betuwe verliep weliswaar in een traag tempo, maar omstreeks 1620 waren vrijwel alle kerken van een deugdelijke predikant voorzien. In de Over-Betuwe verliep het minder voortvarend. De predikanten kwamen, maar de oude Godshuizen bleven goeddeels leeg. Lokaal ontstonden er schuilkerken waar Katholieken de mis konden vieren en de sacramenten bedienen. In dit jaarboek wordt een beeld geschapen van de gebeurtenissen die de Betuwe theologisch hebben bepaald. De Strijd om de Kansel dreunt in sommige gezindten nog na.

De heer Gerrit Mentink heeft een boeiend hoofdstuk geschreven over de reformatie in Elst. Ds. Dick Kruyt heeft met enkele Lentse leden van Marithaime een hoofdstuk geleverd over de reformatie in Lent.

Het boek komt uit op vrijdag 9 november en is een uitgave van de stichting Tabula Batavorum. Zoals elk jaar, krijgen de leden van Marithaime het jaarboek gratis, omdat de kosten van het boek onderdeel zijn van de contributie. De boeken kunnen afgehaald worden op donderdag 15 en 22 november tussen 16.00 en 18.30 uur in het Wapen van Elst en tijdens de eerstvolgende lezing in januari. Advies voor de mensen die het boek niet kunnen afhalen: vraag iemand anders om het voor jou mee te nemen.

Niet-leden kunnen via de boekhandel Herberts in het bezit komen van het boek. De verkoopprijs is € 19,95.

Sipkje Schimmel
vertegenwoordiger van Marithaime in bestuur van de stichting Tabula Batavorum.

 

Frans Mikx, contactpersoon van Marithaime voor Lent, nodigt iedereen die belangstelling heeft over de geschiedenis van de reformatie in Lent, uit om op donderdagavond 15 november om 20.00 uur te komen in de Dorpsschuur, Oosterhoutsedijk 29 in Lent, tegenover café de Zon.

Auteur ds. Dick Kruyt bespreekt samen met de Lentse leden van Marithaime hun bijdrage in de Terugblik 2018 met de titel: ´Van Maurits tot Turenne, het wel en wee van het oudste kerkje in Lent op de slagvelden (1557 tot 1795)´. Toegang voor leden van Marithaime is gratis. Tevens kunnen de Lentse leden van Marithaime daar hun gratis exemplaar ophalen.