Op vrijdag 8 november is in Opheusden het eerste exemplaar van de 20e Terugblik uitgereikt aan de heer Frits Hoogveld uit Valburg en erelid van onze historische vereniging Marithaime. Frits Hoogveld heeft veel geschreven, met name over paarden ook voor de stichting Tabula Batavorum, de overkoepelende organisatie van historische kringen in de hele Betuwe, die eenmaal per jaar het boek Terugblik uitgeeft. Het thema was dit jaar Verkeer en vervoer in de Betuwe door de eeuwen heen en het boek kreeg als titel mee: ‘Heen en weer’. Hoofdstuk 7 van deze Terugblik heeft Frits Hoogveld geschreven en gaf de titel Paardenkracht mee. Een prachtig verhaal over rijtuigen, (post)koetsen, diligences, trekschuiten, etc. De 20e Terugblik is voor leden van Marithaime gratis, in de boekwinkel is het te koop voor 19 euro. 

Ook heeft Marithaimelid Rudi Liebrand een boeiend hoofdstuk geschreven van wel 23 pagina's met veel illustraties over Spoorwegen in de Betuwe. Helaas kon Rudi niet aanwezig zijn bij de uitreiking van het eerste exemplaar. Voorzitter Bert v/d Toorn heeft zijn exemplaar in ontvangst genomen. Later is alsnog een foto genomen van Rudi Liebrand met zijn boek. 

 

In veel boeken en artikelen wordt vaak benadrukt dat de rivieren in Midden-Nederland ervoor zorgden dat het rivierengebied tamelijk geïsoleerd was. Dat zal zeker de realiteit zijn geweest. Maar even reëel was de wens van de inwoners om te kunnen reizen of om producten te kunnen aan- en afvoeren.

Dat in het waterrijk gebied de veerponten belangrijk waren valt ook af te leiden uit het feit dat vier artikelen over dit onderwerp gaan. Water speelt ook een rol in de teksten over de Grift, de trekvaart tussen Arnhem en Nijmegen en over het Pannerdensch Kanaal. Vervoer over het land bleek vaak heel wat lastiger. Dat blijkt ook uit verhalen die terug gaan tot de Romeinse Tijd of de Middeleeuwen. Paardenkracht speelde een grote rol. Tot in het midden van de 19e eeuw was het het paard vrijwel het enige vervoermiddel, buiten het lopen. Vanaf 1850 komen de meer mechanische middelen van vervoer: de trein, de stoomtram en de autobus. Ze waren een middel tot vooruitgang, maar gaven ook aanleiding tot felle discussies. Daarom is het interessant om ook kennis te nemen van de aanleg van de Betuweroute.

 

Het thema voor Terugblik in 2020 is Oorlogsverhalen van burgers, dus niet van militaire activiteiten, uit de hele periode van WOII en eventueel daarna. De verhalen mogen niet eerder gepubliceerd zijn.  Een ieder die zich geroepen voelt om een hoofdstuk te schrijven (hulp kan geboden worden) over dit thema of mensen kennen die een bijzonder oorlogsverhaal hebben, kan zich aanmelden bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. t.a.v. Sipkje Schimmel, vertegenwoordigster namens Marithaime in de Stichting Tabula Batavorum 

 

Emile Smit en Frits Hoogveld

Frits Hoogveld krijgt het eerste exemplaar uit handen van Emile Smit, voorzitter van de st. Tabula Batavorum.

 

Auteurs en redactieleden

Groepsfoto van alle auteurs en redactieleden.

 

De vertegenwoordiging van Marithaime

v.l.n.r. Frits Hoogveld, Hans v/d Heijden (secretaris), Sipkje Schimmel en Bert v/d Toorn (voorzitter). 

 

Rudi Liebrand

Rudi Liebrand met zijn exemplaar van de Terugblik.

  Foto's: Herman Schimmel.