Genealogie

De Sectie Genealogie is in 2006 opgericht. De sectie stelt zich een driedelig doel:

  • het toegankelijk maken van het gemeentearchief;
  • het begeleiden van leden bij hun eigen genealogisch onderzoek;
  • onderzoek doen naar bijzondere Elster families.

Leden van Marithaime die willen deelnemen aan deze sectie kunnen een e-mail sturen naar stuur een e-mail.

Zie ook de website van de interessegroep genealogie van de HCC (voorheen: Genealogische Computer Vereniging).

INDEXEN van Volkstellingen en Bevolkingsregisters van de voormalige gemeente Elst

Er is nu een aantal indexen van de volkstellingen en bevolkingsregisters van de voormalige gemeente Elst beschikbaar.

Er moeten nog wat aanvullingen komen voor wat betreft de niet leesbare gedeelten. Dit laatste moet (nog) gebeuren met de originele boeken erbij zodra die (daarvoor) weer beschikbaar zijn. De indexen zijn bedoeld om de genealogen snel uit te kunnen laten zoeken of de door hen gezochte familie vroeger in Elst heeft gewoond en in welk boek deze gevonden kan worden en op welke bladzijden.

De Elster volkstellingen en bevolkingsregisters zijn overgebracht naar het Gelders Archief. Verder onderzoek (door genealogen) zal dan daar plaats moeten vinden. Er zijn nu de indexen beschikbaar voor de boeken van Elst en de Elster buurtschappen van de jaren 1825, 1850, 1880/1890-1900. Van Jaques Buurman is er de volkstelling van 1795.

Familienamen in het kerspel Elst 17e en 18e eeuw

De sectie Genealogie heeft familienamen verzameld van (mannelijke) inwoners van Elst-dorp en haar buurschappen die hier in de 17e en 18e eeuw woonden.

Het adresboek van Elst uit 1938 is enigszins vergelijkbaar met wat nu de gemeentegids is. Wat zeker anders is, is de adreslijst waarin alle hoofdbewoners met hun adres en beroep en soms ook al het telefoonnummer. U vindt deze lijst in een doorzoekbaar PDF-bestand. De namen staan in alfabetische volgorde, maar de lijst is doorzoekbaar (met Ctrl+F), zodat u bijv. ook op straatnaam kunt zoeken.

LET OP: Het vermelde huisnummer komt veel gevallen niet meer overeen met het huidige huisnummer.

 

Erratum:

M.L. Obdam moet zijn M.L. Opdam