Genealogie

De Sectie Genealogie is in 2006 opgericht. De sectie stelt zich een driedelig doel:

  • het toegankelijk maken van het gemeentearchief;
  • het begeleiden van leden bij hun eigen genealogisch onderzoek;
  • onderzoek doen naar bijzondere Elster families.

Leden van Marithaime die willen deelnemen aan deze sectie kunnen een e-mail sturen naar stuur een e-mail.

Zie ook de website van de interessegroep genealogie van de HCC (voorheen: Genealogische Computer Vereniging).

Henk Knol werd twee weken geleden gebeld door Hendrik E. Seevink uit Nijmegen met de mededeling dat hij materiaal had waarvan hij dacht dat Marithaime daarvoor wel belangstelling had. Het betreft de kopie van een brief die gevonden is bij de sloop van het oude station van Elst, geschreven door ene Gerlach Gerritsen. Het origineel is waarschijnlijk bewaard, maar nog niet gevonden.

INDEXEN van Volkstellingen en Bevolkingsregisters van de voormalige gemeente Elst

Er is nu een aantal indexen van de volkstellingen en bevolkingsregisters van de voormalige gemeente Elst beschikbaar.

Er moeten nog wat aanvullingen komen voor wat betreft de niet leesbare gedeelten. Dit laatste moet (nog) gebeuren met de originele boeken erbij zodra die (daarvoor) weer beschikbaar zijn. De indexen zijn bedoeld om de genealogen snel uit te kunnen laten zoeken of de door hen gezochte familie vroeger in Elst heeft gewoond en in welk boek deze gevonden kan worden en op welke bladzijden.

De Elster volkstellingen en bevolkingsregisters zijn overgebracht naar het Gelders Archief. Verder onderzoek (door genealogen) zal dan daar plaats moeten vinden. Er zijn nu de indexen beschikbaar voor de boeken van Elst en de Elster buurtschappen van de jaren 1825, 1850, 1880/1890-1900. Van Jaques Buurman is er de volkstelling van 1795.

Familienamen in het kerspel Elst 17e en 18e eeuw

De sectie Genealogie heeft familienamen verzameld van (mannelijke) inwoners van Elst-dorp en haar buurschappen die hier in de 17e en 18e eeuw woonden.