Een van de actiepunten van het beleidsplan is om meer contacten te leggen met de scholen over geschiedenis. Op 21 juni jl heeft groep 8 van basisschool Stap voor Stap de aftrap gedaan voor het project Geschiedenis ligt op straat.

De 32 leerlingen hebben zich gebogen over de betekenis van 116 van de 300 straatnamen die er in Elst zijn.

Veel straatnamen hebben te maken met geschiedenis in het algemeen en met de geschiedenis van Elst in het bijzonder: Denken we hierbij aan Elst als onderdeel van het Romeinse Rijk, de strijd tegen het water met polder- en waterschap, Elst als agrarisch en ambachtelijk dorp en de industriële ontwikkeling van Elst.

Doel is, dat de resultaten worden gebruikt voor een brochure met alle straten, foto’s en kaarten, zoveel mogelijk gekoppeld aan informatie in de canon van de Overbetuwe.

De aanzet voor dit programma is hier gegeven.