Deze vraag kwam ter sprake in de pauze van de lezing over de familie van Voorst tot Voorst op 16 oktober 2018. Daarom hebben we een overzicht gemaakt van de burgemeesters van de gemeente Elst vanaf de oprichting in de Franse tijd tot de samenvoeging van de gemeente Elst met Heteren en Valburg tot Overbetuwe.

In 1818 werden de gemeentes Elden en Lent bij Elst gevoegd. Elden werd in 1966 door de gemeente Arnhem van Elst overgenomen en Lent ging in 1998 onderdeel van de gemeente Nijmegen uitmaken.

 

1811-1817

L. Mulder

1818-1824

mr. J Vermazen

1824-1840

A.W. van IJseldijk

1852-1870

H.l. Romer

1869-1879

S.J.O.P. Gualtherie van Wezel

1880-1882

jhr. R.W.J. van Pabst van Bingerden

1882-1910

G.W.A.W. baron van der Felz

1911-1931

mr. E.O.J. baron van Hövell tot Westerflier

1931-1942

W.Th. de Leeuw

1942-1944

dr. N.W. Bruijnis (NSB)

1944-1946

C.B. Alsche (waarnemend)

1946-1967

W.M.C.Klijn (KVP)

1967

dr. J.C.M. Sween (KVP)

1967-1980

F.W.M. baron van Hövell tot Westerflier (KVP)

1980-2001

mr. H.T.M Galama (CDA)