Afdrukken

Met alle veranderingen en fusies in de Katholieke Kerk zou je bijna vergeten dat Elst tot 2010 een zelfstandige parochie kende. Een van onze leden heeft recentelijk de rijke geschiedenis van de parochie op een laagdrempelige manier beschreven en geeft tevens een overzicht van onder meer alle pastoors en kapelaans die Elst heeft gekend. 

We kennen allemaal het boek van J.L.L. Taminiau uit 1946: Geschiedenis van Elst in de Over-Betuwe en zijn R.-K. parochie vanaf het jaar O.H. 690 tot op onze dagen. Dit boek is echter moeilijk verkrijgbaar -enkel bij een antiquariaat- en daarbij is het ook behoorlijk lijvig en een zware kost. Ook is het natuurlijk wat gedateerd. Niet alleen heeft de parochie sindsdien veel meegemaakt, ook zijn de wetenschappelijke inzichten over de vroegste geschiedenis van de parochie gewijzigd.

Bij het 200-jarig bestaan van de parochie in 2002 verscheen er een boekje dat een aanvulling op het werk van Taminiau zegt te zijn, en inderdaad de lotgevallen van de parochie tussen 1946 en 2002 beschrijft. Maar ook 2002 is inmiddels al een aantal jaren geleden. Al met al redenen om een en ander nog eens helder te verwoorden en bovendien digitaal toegankelijk te maken.

Op de website van de op 1 januari 2018 opgerichte parochie H. Maria Magdalena heeft de geloofsgemeenschap van Elst een eigen pagina. Naast praktische informatie over vieringen en andere activiteiten geeft deze ook de geschiedenis van de parochie weer. In de bijlage bij de pagina staat een document dat niet alleen de geschiedenis beschrijft maar ook voor het eerst een compleet overzicht geeft van alle proosten, pastoors, kapelaans van Elst, alsmede de sinds de jaren 1970 werkzame pastoraal werk(st)ers. 

Het overzicht is niet compleet. Uw aanvullingen zijn zeer welkom. U kunt ze hier doorgeven.

Afbeelding kan het volgende bevatten: boom, lucht en buiten

Foto van de Dorpsstraat in de jaren 1920.Uiterst links is een deel van de nu nog bestaande pastorie te zien. Daarnaast, met voorplein, de neogotische kerk uit 1908. Tussen de pastorie en de kerk was een gangetje, waarvan de deur aan de zijkant van de pastorie nog het enige restant is. Het plein voor de kerk wordt aan de andere kant begrensd door het Zustershuis, met fraai torentje, met erachter de meisjesschool. De drie gebouwen vormden het 'katholieke hart' van Elst.