Afdrukken

De sectie Geschiedschrijving van Marithaime heeft als taak de geschiedenis van het dorp Elst vast te leggen, dit te stimuleren, te begeleiden en te coördineren. De sectie is onderbemand, wanneer we alle plannen willen realiseren.

In het verleden heeft het werk van de sectie geleid tot de publicatie van geschiedkundige boeken en artikelen over Elst. Enkele voorbeelden van boeken: Elst en de Elster Buurschappen, de Canon van Elst, Heb ik laten Griffele, de Elster Paardenmarkt, de Bloeiende Betuwe en Van Market Garden tot Bevrijding.

In het verleden hebben leden van Marithaime artikelen geschreven voor Terugblik, de jaarlijkse uitgave van de gezamenlijke historische verenigingen in de Betuwe. Ieder jaar wordt een nieuw thema gekozen, voor 2019 is dit ‘Verkeer en Vervoer in de Betuwe’.

Wat doet de sectie Geschiedschrijving nog meer?

Interviews: er ligt een interessant project, genaamd Markante Elstenaren dat op dit moment stilligt. Een tiental interviews is afgenomen met bekende Elstenaren zelf of hun familie.

Verder zijn er nu enkele nieuwe initiatieven gestart, zoals: 

Het bestuur wil de sectie nieuw leven inblazen, daarom zoeken we voor het bovenstaande ambitieuze programma mensen voor de volgende taken:

Een klein aantal personen is al bezig, meestal projectmatig, alleen of met een klein groepje.

Belangstellenden kunnen zich melden bij de secretaris.