Met de aanleg van de Grifttunnel op de Rijksweg-Noord verdwijnt de laatste spoorwegovergang op het traject Arnhem - Nijmegen. Een overzicht van de gewezen spoorwegovergangen.

  • De Laar, Arnhem: Spoorwegovergang vervangen door een tunnel voor langzaam verkeer.
  • De Park: Opgeheven eind jaren 70 in het kader van de ruilverkaveling en vervangen door een watergang. Onlangs viaduct voor fietsers en voetgangers “De Hoge Noot” aangelegd.
  • Weteringsewal: Hier wordt op dit moment gewerkt aan viaduct Dijkakkers, over het spoor. Opening augustus 2020
  • Rijksweg Noord: Wordt vervangen door de Grifttunnel. Opening juli 2021.
  • Aamsestraat: Opgeheven en vervangen door de “slingertunnel”, officieel Aamse Wissel, bij het station.
  • Bemmelseweg: Vervallen en vervangen door een viaduct, onderdeel van de Olympiasingel.
  • Wolfhoeksestraat: Opgeheven bij de aanleg van de Betuweroute.
  • Ressen: Opgeheven en vervangen door een viaduct.

Feike Vlas