Cultuur

Bij onze zoektocht naar informatie ten behoeve van het boek over het culturele verenigingsleven van Elst stuiten we op allerlei leuke en bijzondere wetenswaardigheden. Zo ook de “Keldertje Top 10” die wekelijks werd gepubliceerd in De Betuwe en gedraaid in bar Het Keldertje, onder de zaal van het toenmalige café Het Centrum.

Elst heeft veel toneelverengingen gehad. Ten behoeve van het boek “Cultuurverenigingen in Elst” hebben we van bijna iedere vereniging de oprichtingsdatum en boeiende informatie weten te achterhalen. Maar we hebben enkele vragen, met name over de eerste vier hieronder genoemde verenigingen. We hopen dat mensen ons hiermee kunnen helpen.

Sinds een kleine twee jaar is een schrijversgroep bezig met het beschrijven van bestaande en niet meer bestaande cultuurverenigingen in Elst. Een boeiende en intensieve klus. Met hulp van veel Elstenaren die lid zijn (geweest) van deze verenigingen wordt dit een mooi boekwerk over het rijke culturele leven dat Elst sinds de tweede helft van de 19de eeuw gekend heeft, en nog steeds kent. Het boek bevat onderwerpen als toneel, muziek, koren, dans, carnaval, creativiteit, jeugdwerk, evenementen en zal onder andere bestaan uit de ontstaansgeschiedenis, historische feiten, anekdotes en foto’s van al deze verenigingen.
De coronaperikelen hebben helaas voor een fikse vertraging gezorgd maar de verwachting is dat het boek in het voorjaar van 2021 gepresenteerd kan worden.

Jan Rouwhorst

In het boek over de ontwikkeling van culturele activiteiten in Elst in de 20e eeuw komt ook een paragraaf over dansen. "Dans Anne" verzorgde balletlessen en heeft in 2000 de cultuurprijs van de gemeente Elst gewonnen. Toch kunnen wij nauwelijks informatie vinden over deze dansschool.

Vanwege de coronamaatregelen is de redactie van dit boek een aantal maanden niet bij elkaar geweest. Dit heeft gezorgd voor een fikse vertraging waardoor de presentatie van het boek, welke eind september was gepland, uitgesteld is. De presentatie is nu gepland rond de komende jaarwisseling.

Zoals bekend is er een werkgroep bezig met het schrijven van een boek over Elster cultuurverenigingen. Door de corona maatregelen loopt de samenstelling vertraging op maar wordt er wel degelijk voortgang geboekt.