Cultuur

De afgelopen twee en een half jaar is er door een aantal leden van Historische vereniging Marithaime gewerkt aan het boek "Cultuur in Elst". Hierin staan 80 culturele organisaties en evenementen beschreven die Elst rijk is (geweest). Binnenkort is het verkrijgbaar.

Na ruim 2 1/2 jaar (mede door de opgelopen vertraging vanwege de coronamaatregelen) informatie zoeken, interviewen, schrijven, foto's zoeken, tegenlezen, redactievergaderingen, eindredactie en opmaak ligt het boek "Cultuur in Elst" nu bij de drukker.

Bij onze zoektocht naar informatie ten behoeve van het boek over het culturele verenigingsleven van Elst stuiten we op allerlei leuke en bijzondere wetenswaardigheden. Zo ook de “Keldertje Top 10” die wekelijks werd gepubliceerd in De Betuwe en gedraaid in bar Het Keldertje, onder de zaal van het toenmalige café Het Centrum.

Elst heeft veel toneelverengingen gehad. Ten behoeve van het boek “Cultuurverenigingen in Elst” hebben we van bijna iedere vereniging de oprichtingsdatum en boeiende informatie weten te achterhalen. Maar we hebben enkele vragen, met name over de eerste vier hieronder genoemde verenigingen. We hopen dat mensen ons hiermee kunnen helpen.

Sinds een kleine twee jaar is een schrijversgroep bezig met het beschrijven van bestaande en niet meer bestaande cultuurverenigingen in Elst. Een boeiende en intensieve klus. Met hulp van veel Elstenaren die lid zijn (geweest) van deze verenigingen wordt dit een mooi boekwerk over het rijke culturele leven dat Elst sinds de tweede helft van de 19de eeuw gekend heeft, en nog steeds kent. Het boek bevat onderwerpen als toneel, muziek, koren, dans, carnaval, creativiteit, jeugdwerk, evenementen en zal onder andere bestaan uit de ontstaansgeschiedenis, historische feiten, anekdotes en foto’s van al deze verenigingen.
De coronaperikelen hebben helaas voor een fikse vertraging gezorgd maar de verwachting is dat het boek in het voorjaar van 2021 gepresenteerd kan worden.

Jan Rouwhorst

In het boek over de ontwikkeling van culturele activiteiten in Elst in de 20e eeuw komt ook een paragraaf over dansen. "Dans Anne" verzorgde balletlessen en heeft in 2000 de cultuurprijs van de gemeente Elst gewonnen. Toch kunnen wij nauwelijks informatie vinden over deze dansschool.