Maatschappelijke organisaties

Water Eaton kenden we tot voor kort beter als restaurant De Bronzen Wereld, gelegen aan de Wuurdsestraat dat in 2017 door brand is verwoest en niet meer is opgebouwd. Op het terrein worden nu woningen gebouwd. In 1981 werd er nog het 50-jarig bestaan van Water Eaton gevierd.

De Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe (SGO) bestaat in 2021 25 jaar. Dit is voor ons reden een feestelijke bijeenkomst te organiseren en een jubileumblad uit te geven. Daarvoor hebben we jouw hulp nodig.

Jan Derksen en Gerrit Mentink maakten in hun vorig jaar verschenen bibliografie van Elst melding van het feit dat er weinig is geschreven over politiek, sport en cultuur in Elst in de 20e eeuw. In het beleidsplan is dan ook gemeld om dit te gaan aanpakken, mits er voldoende belangstelling voor bestaat bij de leden. De eerste contacten zijn gelegd met betrekking tot het onderwerp politiek. We sluiten aan op het hoofdstuk politiek in het Boek van Gerrit Mentink `Van Heden naar Verleden’, dat de ontwikkelingen beschrijft tot 1976. Momenteel worden nu uitslagen verzameld van raadsverkiezingen vanaf 1976 tot 2001 in de gemeente Elst en onderwerpen die indertijd aanleiding waren voor veel discussies. Denk aan de opkomst van nieuwe partijen, de Betuweroute en de gemeentelijke herindeling.

Al eerder hebben we vastgesteld dat in de 20e eeuw veel verenigingen werden opgericht, ook in Elst. Daaronder ook de Wereldwinkel, die onlangs het 40-jarig bestaan vierde.