Al eerder hebben we vastgesteld dat in de 20e eeuw veel verenigingen werden opgericht, ook in Elst. Daaronder ook de Wereldwinkel, die onlangs het 40-jarig bestaan vierde.

entree van de Wereldwinkel

 

De vereniging Wereldwerkgroep Elst (zoals de officiële naam luidt) is opgericht met akte dd: 11 januari 1978 bij Notaris Lohmann te Elst. Als oprichtingsdatum wordt in de akte genoemd: 21 september 1977. De oprichters waren de dames Elisabeth Hendrika van der Toorn-Telder (eerste voorzitter) en Margaretha Sophia Ketel-van Wort (secretaresse). Deze dames vormden samen met Kees Koenders (penningmeester) het eerste bestuur.

Per 1 oktober 1977 werd door de Stichting Gasthuis Nederlands Hervormde Kerk het pand Dorpsstraat 71 te Elst toegewezen voor het uitoefenen van haar activiteiten, waarbij de waarschijnlijke openingsdatum 19 november 1977 is geweest .Daarvoor waren de genoemde dames echter bij gelegenheden al actief vanuit een marktkraam.

Het doel werd aanvankelijk omschreven als: het bewust maken van de plaatselijke bevolking t.a.v. ontwikkelingsproblematiek. De mensen moeten zich bewust worden van de relatie tussen de problemen van de Derde Wereld en de activiteiten, in heden en verleden, van de westerse ondernemingen en regeringen in de nu arme landen.

Men is destijds begonnen met waarschijnlijk 11 vrijwilligers en begrote uitgaven voor het eerste jaar van f 2.200,- Momenteel werken bij de Wereldwinkel ca. 40 vrijwilligers en zijn de begrote uitgaven tussen € 35.000,- en € 40.000,-

Het aantal medewerkers dat in de loop van die inmiddels 41 jaar bij de Wereldwinkel Elst heeft gewerkt is niet aan te geven, maar het moeten er waarschijnlijk enkele honderden geweest zijn.

Jacques Buurman, de huidige (achtste) voorzitter