Geschiedschrijving

Op maandagavond 11 maart vindt om 20.00 uur een debatavond plaats over de toekomst van Elst. De debatavond wordt georganiseerd door theater de KiK staat onder leiding van Frank Hemeltjen, breed geïnteresseerde beeldend kunstenaar uit Elst. Toegang is € 9,50 inclusief drankje.

De sectie Geschiedschrijving van Marithaime heeft als taak de geschiedenis van het dorp Elst vast te leggen, dit te stimuleren, te begeleiden en te coördineren. De sectie is onderbemand, wanneer we alle plannen willen realiseren.

110 jaar geleden werd op 25 april de vereniging Eendracht Maakt Macht (EMM) opgericht. Oprichters waren W. Boer, werkzaam bij TEO, S. Bakker, exploitant van hotel VVOB, J. Drielsma en H. Herberts. Beschermheer werd baron van Voorst tot Voorst. Wat betreft sport gebeurde er veel op het gebied van gymnastiek. Maar ook op cultuurgebied was de vereniging zeer actief, o.a. met betrekking tot toneel. Zie ook de foto’s van deze vereniging in deel 3 van ‘Elst in aanzichten’.

40 jaar geleden werd onze vereniging opgericht. Ook Popkoor Akkoord bestaat dit jaar 40 jaar.

Dweilband Bats Mar Deur bestaat dit jaar 30 jaar.

Golfclub Welderen bestaat dit jaar 25 jaar.

In hun in 2017 verschenen Bibliografie van Elst stellen Gerrit Mentink en Jan Derksen vast dat er over sport en cultuur in Elst weinig is geschreven. De komende tijd wil het bestuur deze lacune proberen te vullen.

Met alle veranderingen en fusies in de Katholieke Kerk zou je bijna vergeten dat Elst tot 2010 een zelfstandige parochie kende. Een van onze leden heeft recentelijk de rijke geschiedenis van de parochie op een laagdrempelige manier beschreven en geeft tevens een overzicht van onder meer alle pastoors en kapelaans die Elst heeft gekend.