Geschiedschrijving

De lezing op dinsdag 19 november 2013 in 'Het Wapen van Elst', die Frits Hoogveld hield over het het aantekenboekje van Jacobus en Fredericus van den Bosch, kon zich verheugen in een ruim aantal belangstellenden.

Op onze website kunt u hier meer lezen over de uitgave van het boekje en de verzorgers ervan, te weten de heren Hoogveld en Mentink.

Vermeldenswaard is nog dat de bron van deze historisch zeer waardevolle uitgave, namelijk het aantekenboekje van vader en zoon Van den Bosch, na afloop van de lezing door een nazaat van Fredericus, Frans Mientjes, is overgedragen aan het Gelders Archief.
De manager Archiefbeheer, de heer J. Salverda, onderstreepte in zijn dankwoord het belang dat door het Archief wordt gehecht aan de vergroting van de kennis van het gewone maatschappelijk leven in het verleden.

Op 23 maart 2012 heb ik (Wes Leurs) tijdens de Historische Herberg een korte lezing gegeven over bij- en scheldnamen uit Elst. Inmiddels beschik ik over een kleine 350 namen uit het verleden en het heden. Maar mijn verzameling is nog niet compleet.

De Sectie Geschiedschrijving

houdt zich bezig met de beschrijving van de plaatselijke geschiedenis. In het jubileumjaar 2004 heeft de eerste publicatie het licht gezien:

elstbuurschappen.jpgJ.S. van den Hof. "Het dorp Elst en de Elster buurschappen", een bewoningsgeschiedenis.(onder redactie en bewerking van J.G.C. de Wolf, F.J.G. H00gveld en D. Herberts)

Uitgave: Historische Vereniging Marithaime, 2004
ISBN 90-9018677-8

Het boek bestaat uit een bundeling en bewerking van artikelen van de hand van de toenmalige Elstenaar Jan van den Hof. Hij schreef in de periode 1968-1973 in het streekblad "De Betuwe" in een lange reeks van artikelen onder de titel "Over-Betuwse Historiën" zijn bevindingen rond de buurschappen, boerderijen, huizen en vooral ook de bewoners in Elst in de drie voorgaande eeuwen. En dat op een uitgebreide en prettig leesbare manier.

In het boek is een register van ca. 1500 persoonsnamen en ca. 750 plaats-, perceel- en boerderijnamen opgenomen die in het boek voorkomen.

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel. Leden van Marithaime kunnen het boek tegen een gereduceerde prijs aanschaffen bij het secretariaat. Klik hier om dat aan te vragen bij de secretaris van Marithaime.

De gemeente Overbetuwe is op 1 januari 2001 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Elst, Heteren en Valburg. In de officiële gemeentegids Overbetuwe 2009-2010 heeft historicus dr. Jan Brouwer de historie van de nieuwe gemeente beschreven. Deze beschrijving is ook te lezen op deze website door te klikken op Historie Overbetuwe (pdf, 464 kB).

De historie van het Ambtshuis bij de Grote Kerk in Elst is beschreven door historicus dr. Jan Brouwer. Deze is te lezen door te klikken op Historie Ambtshuis (pdf, 463 kB)