Westeraam

De leden van de Sectie Westeraam zetten zich in voor behoud, bescherming en herkenbaar maken van essentiële archeologische en cultuurhistorische elementen in de stedenbouwkundige inrichting van de nieuwe wijk Westeraam. Hiertoe wordt onderzoek gedaan naar de archeologie en cultuurhistorie van dit gebied op basis waarvan in goed overleg met GEM Westeraam in een vroegtijdig stadium van planvorming voorstellen gedaan worden voor bescherming, inpassing en herkenbaar van essentiële elementen.

De werkzaamheden van de Sectie zijn georganiseerd in drie deelprojecten:

  • Het samenstellen van een brochure waarin de historie van Westeraam beschreven wordt. Deze brochure is klaar en beschikbaar voor de nieuwe bewoners van Westeraam.
  • Het uitvoeren van onderzoek rond specifieke thema's zoals bewoningsgeschiedenis, monumentale boerderijen, waterhuishouding, etc. De resultaten van deze deelonderzoeken vormen de basis van een op termijn samen te stellen boek over de geschiedenis van Westeraam.
  • Het uitvoeren van een foto- en videoproject. Hierin wordt het tot standkomen van de wijk op foto en video opgenomen en waar mogelijk in verband gebracht met de geschiedenis van het gebied.

In navolgende artikelen wordt nader ingegaan op de resultaten van de drie deelprojecten

Op gezette tijden presenteren de leden van de sectie de resultaten van hun activiteiten in bijeenkomsten van Marithaime waarbij ook de nieuwe bewoners van Westeraam uitgenodigd worden.
De archeologische aspecten van de in Westeraam gevonden Gallo-Romeinse tempels zijn beschreven in boeken die u kunt vinden onder Sectie Archeologie.

Indien u interesse heeft deel te nemen aan een of meer van eerdergenoemde activiteiten groepen kunt u dat kenbaar maken in een Sectie Westeraam.

Brochure.jpgOm de nieuwe bewoners van de wijk Westeraam inzicht te geven in het ontstaan van het landschap en de ontwikkelingen die hierin in de loop van de eeuwen hebben plaatsgevonden heeft de Sectie Westeraam al deze informatie in een handige brochure met de titel "Westeraam, woonomgeving met een uniek historie" samengevat.

Westeraam.jpgIn de Brochure "Westeraam, woonomgeving met een unieke historie" is de geschiedenis globaal beschreven.

Binnen de Sectie Westeraam is een aantal leden dat het ontstaan van de wijk sinds 2000 met foto- en videoregistratie volgt. Inmiddels zijn 5 video-DVD's en één foto-DVD samengesteld.