Van de bestuurstafel

In de vorige nieuwsbrief stond een luchtfoto van Raaijen. Een waardevolle locatie, bezien vanuit erfgoedbeleid, waar we zeer zuinig mee moeten omgaan vanwege de historische waarde.

Ferdinand van Hemmen omschreef het als 'een iconisch gebiedje met een rijke archeologie en ligging op crevassestructuren': Raayen. Opnieuw in beeld gebracht met een indrukwekkende luchtfoto.

Sinds enige jaren heeft Marithaime de beschikking over een lokaal in Basisschool Stap voor Stap. In dit lokaal bevinden zich de bibliotheek van Marithaime en de vele archiefstukken die de vereniging bezit (krantenartikelen, foto’s/films, kaarten, (oude) authentieke stukken en voorwerpen).

Een langgekoesterde wens van Marithaime is het digitaliseren van De Betuwe. Hierdoor verbetert het zoeken naar, en daarmee de kwaliteit van, historische informatie enorm.

De Limes is de aanduiding van de grens en verdedigingszone van het Romeinse rijk, gebouwd in de periode van ca 40-250 na Chr. De Noordgrens liep langs de Rijn. De tempelresten onder de Grote Kerk herinneren nog aan deze tijd. Op voordracht van de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland wordt de Limes nu voorgedragen voor Werelderfgoed. De verwachting is dat deze aanvraag in 2021 wordt goedgekeurd. 

De jaarlijkse Rabo Clubkascampagne was vanwege Corona uitgesteld en wordt nu in oktober gehouden. De naam is veranderd, maar verder  blijft alles hetzelfde. Met de campagne kunnen leden 75.000,- verdelen voor hun vereniging.