Van de bestuurstafel

Een deel van de nalatenschap van de vorig jaar overleden Wim Cleijne is door de familie geschonken aan Marithaime. Het gaat om materiaal van CV Zet ‘m Op, Elst 1250, actie Elster toren en de muzieknacht. Hieruit blijkt nog maar eens hoe actief Wim is geweest voor de Elster gemeenschap. Wij bedanken de familie Cleijne voor het ter beschikking stellen van deze materialen.

Het bestuur

Onlangs heeft Jan Herberts het bestuur gevraagd of Marithaime het archief van De Betuwe in beheer wil nemen. Hierop hebben wij natuurlijk positief gereageerd. Het maakt het archief voor eenieder die daar gebruik van wil maken een stuk toegankelijker.

Het afgesloten jaar 2020 met zijn lockdowns zal ons nog lang heugen. Het is allemaal nog niet voorbij, maar er is uitzicht op een beter 2021. Wij wensen alle leden en hun naasten een voorspoedig vaccin en een Covid-vrij jaar.

Bij de renovatie van het Ambtshuis door de gemeente Overbetuwe zijn de historisch zeer waardevolle wapenpanelen verwijderd. Bij de verwijdering bleek dat de panelen aan restauratie toe waren, wat inmiddels gebeurt door een gespecialiseerd bedrijf. Ondanks dat dit met de eigenaar van de panelen, het Waterschap Rivierenland, afgesproken was, kunnen de panelen niet in het ambtshuis worden teruggeplaatst en moet er voor een andere oplossing gekozen worden.

Op de hoek Halve Morgen - Europaplein heeft Marithaime een promotieruimte. Deze mooie ruimte, beschikbaar gesteld door John Macleane, mogen we gebruiken om onze vereniging onder de aandacht te brengen van het winkelende publiek. Onlangs is deze ruimte met medewerking van 2Switch opnieuw ingericht.

In de vorige nieuwsbrief stond een luchtfoto van Raaijen. Een waardevolle locatie, bezien vanuit erfgoedbeleid, waar we zeer zuinig mee moeten omgaan vanwege de historische waarde.