Van de bestuurstafel

Op maandag 30 juni had ik, al lopende door onze Dorpsstraat, een prettig en informatief gesprek met Willem Tielen, erfgoeddeskundige van de gemeente Overbetuwe. Hij vertelde me over de komende ontwikkelingen in de Dorpsstraat in het bijzonder en hoe onze vereniging zou kunnen bijdragen aan de bekendheid van het rijke verleden van onze gemeente in het algemeen.

Marithaime heeft ooit de 19-delige (complete, groot formaat) boekenset gekregen die gaat over de verslagen van de Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940 – 1945. Het is een leerzame serie. Maar het is niet direct iets voor de bibliotheek van een lokale historische vereniging. Bovendien is het omvangrijk en hebben wij daar eigenlijk te weinig ruimte voor.

Als er iemand is die er belangstelling voor heeft of iemand weet die daar belangstelling voor heeft, dan kan hij/zij contact opnemen met de secretaris van Marithaime.

Onlangs heeft Marithaime een schenking gekregen van Kees Breunissen van stukken van de oude, maar niet meer bestaande, sociëteit De Eendracht. Op deze manier kan Marithaime haar archief completer maken. Wij zijn de schenker daar dankbaar voor.

Op dit moment zijn een kleine 300 mensen lid van Marithaime. Dit is natuurlijk veel te weinig voor een vereniging die zoveel betekent heeft, en nog steeds betekent, voor Elst.

Een veel gekoesterde wens van een groot aantal leden en commissies is het laten digitaliseren van het archief van De Betuwe. Dit maakt het zoeken naar historische informatie een stuk gemakkelijker en daarmee bijvoorbeeld de kwaliteit van publicaties beter en completer. Het bestuur is in contact met een aantal bedrijven die deze digitalisering kunnen verzorgen. Op basis van de prijs-kwaliteitverhouding zal een keuze worden gemaakt. Via de site en nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de voortgang.

Gebruikmakend van de ruimte die onze statuten bieden, zijn per 8 mei 2020 nieuw bestuursleden aangesteld. Deze bestuursleden zullen bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering ter benoeming worden voorgedragen. In een brief licht de secretaris de aanstelling van de nieuwe bestuursleden toe.