Van de bestuurstafel

Op donderdag 21 oktober 2021 heeft Marithaime de Algemene Vergadering gehouden. Er was een behoorlijke opkomst: ongeveer 40 leden waren aanwezig.

Enkele korte berichten van de bestuurstafel: rectificatie, ALV 2021, nalatenschap Riek Eeken-Derksen en nog even wachten op een nieuwe editie van de topografische ontwikkeling.

Op 1 september 2021 vond de eerste ledenvergadering van Marithaime plaats sinds het begin van de coronacrisis. Hierbij een verslag.

Op vrijdag 16 juli 2021 zijn wij als "nieuw bestuur" voor het eerst sinds onze start in maart 2020, bijeen gekomen in het erfgoedlokaal bij Stap voor Stap. Door alle coronamaatregelen was dat ruim 15 maanden niet mogelijk. Hierbij ter informatie in het kort een aantal zaken die wij besproken/besloten hebben.

Een deel van de nalatenschap van de vorig jaar overleden Wim Cleijne is door de familie geschonken aan Marithaime. Het gaat om materiaal van CV Zet ‘m Op, Elst 1250, actie Elster toren en de muzieknacht. Hieruit blijkt nog maar eens hoe actief Wim is geweest voor de Elster gemeenschap. Wij bedanken de familie Cleijne voor het ter beschikking stellen van deze materialen.

Het bestuur

Onlangs heeft Jan Herberts het bestuur gevraagd of Marithaime het archief van De Betuwe in beheer wil nemen. Hierop hebben wij natuurlijk positief gereageerd. Het maakt het archief voor eenieder die daar gebruik van wil maken een stuk toegankelijker.