Enige weken geleden is onze secretaris Jan de Klerck met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis en vervolgens in Nieuwegein geopereerd. Momenteel is hij gelukkig weer thuis en is zijn toestand redelijk. Het herstel zal nog de nodige tijd vergen.

Omwille van zijn gezondheid heeft Jan besloten zijn werkzaamheden als secretaris van Marithaime niet meer te hervatten. Hoe zeer we hem ook zullen missen, uiteraard respecteren wij dat besluit.

Jan verrichtte het secretariaatswerk vanaf 2011 altijd met veel inzet en de grootste nauwkeurigheid. Het bestuur zal hem binnen afzienbare tijd op passende wijze uitzwaaien.

René Hartman, voorzitter.

juni 2016