Het bestuur van Marithaime wenst alle leden een voorspoedig 2014 toe. Tijdens de extra algemene ledenvergaderingen die in 2013 hebben plaatsgevonden, hebben wij ervaren dat u zich betrokken voelt bij Marithaime. Op die betrokkenheid zullen wij in 2014 graag een beroep doen, want alleen samen kunnen wij de vereniging tot verdere bloei laten komen. Het bestuur zet zich in om de organisatie van de vereniging nog beter te stroomlijnen.

Lees verder in onze Nieuwsbrief.