Op deze pagina melden we korte zaken die in de bestuursvergadering besproken zijn.

Laatste update juni 2018.

Juni 2018

  • De Rabo clubcampagne 2018: Marithaime kreeg 96 stemmen, goed voor € 413,27. Hierbij trok onze voorzitter nog een enveloppe met  € 50,-  De penningmeester kon € 463,27 bijschrijven. Alle deelnemende leden hartelijk dank.
  • De gemeente heeft groen licht gegeven aan het restauratieplan van de Wapenpanelen van het Ambtshuis. De werkgroep , die het restauratieplan heeft opgesteld bestaat uit Bert van de Toorn, Frits Hoogveld, Ger de Vrieze en Vic Hendriks uit Lent.

 

Mei 2018

  • Voor de panelen uit het Ambtshuis heeft een werkgroep een restauratieplan opgesteld dat met de gemeente wordt besproken. Leden van de werkgroep zijn: Bert van der Toorn, Frits Hoogveld, Ger de Vrieze en fijnschilder A. Houtman.
  • Hans van der Heijden zal optreden als interim-secretaris tot aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering.