Met de volgende woorden leidde de voorzitter aan het einde van de Algemene ledenvergadering dit onderwerp in:

"Met een verwijzing naar art.29 van het Huishoudelijk Reglement wil het bestuur een voorstel doen tot het verlenen van het erelidmaatschap."

"Zoals bekend hebben we tot nu toe een erelid, namelijk dhr. Mentink.

Gelet op de geweldige staat van dienst willen wij een nieuw erelid toevoegen. Onze kandidaat is in 1985 lid geworden van Marithaime. In 1998 werd hij voorzitter, en wel voor een periode van 3 maal 3 jaar. We kennen hem van zijn, bijna jaarlijkse lezingen over Elst en de Overbetuwe. En met een paard kun je altijd bij hem langs komen. Voorts is hij nog steeds actief in diverse secties. Zo draait hij ook mee in de commissie Restauratie Wapenpanelen van het Ambtshuis.

Ik denk dat u nu wel weet over wie ik het heb. Gaarne vraag ik de vergadering in te stemmen met het verlenen van het erelidmaatschap aan Frits Hoogveld."

Met een staande ovatie stemde de vergadering in met het bestuursvoorstel. Hierop stelde de voorzitter vast, dat Frits is benoemd tot erelid van Marithaime.

Erelid Frits Hoogveld met voorzitter Bert van der Toorn.