Het bestuur wil u graag iets meedelen over de herdenking van 75 jaar bevrijding, volgend jaar, en over de wapenpanelen uit het Ambtshuis.

  • Volgend jaar mei wordt 75 jaar bevrijding gevierd. Er is een projectgroep 75 jaar bevrijding onder leiding van wethouder Wijnte Hol. Projectleider is ambtenaar Remco Jansen. Aan de projectgroep wordt voor het gebied Over-Betuwe deelgenomen door vertegenwoordigers van de historische verenigingen in de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe. Er is ook budget beschikbaar van de provincie Gelderland. De verenigingen in Lingewaard willen dit vooral besteden aan tastbare monumenten. De verenigingen in Overbetuwe kiezen meer voor activiteiten en dan met name voor de schooljeugd, waarbij vooral centraal staat dat in de Betuwe gedurende 198 dagen sprake was van een oorlogssituatie. Er wordt momenteel gewerkt aan een draaiboek.

  • Het Ambtshuis in de Dorpsstraat herinnert aan de bestuurszetel van het aloude Ambt van Over-Betuwe, de rechtsvoorganger van de opgeheven gemeenten Elst, Valburg en Heteren en nu van de gemeente Overbetuwe. Het Ambt had behalve de zorg voor het algemeen bestuur, ook die voor de rechtspraak en de dijkzorg. Het gebouw diende ter vervanging van het oude Ambtshuis van 1694, dat in 1953 werd gesloopt i.v.m. de aanleg van een nieuwe weg (het begin van de Grote Molenstraat tegenover de ingang van de Grote Kerk).
    In de vergaderzaal zijn een serie panelen aangebracht, die deel hebben uitgemaakt van de wand achter de vierschaar, welke in 1718 beschilderd werd met de wapens van de laatst ingekomen heren uit de Ridderschap. Bij de verbouw van het Ambtshuis ten behoeve van werkruimte voor ambtenaren zijn de panelen niet ongeschonden gebleven. Er is besloten om deze te restaureren en deze tevens te voorzien van lijsten. Er zijn offertes gevraagd. In juli zal een beslissing worden genomen, wie de opdracht gaat krijgen. Het streven is om in ieder geval de twee oudste panelen klaar te hebben, wanneer het verbouwde gemeentehuis klaar is.