Op dit moment zijn een kleine 300 mensen lid van Marithaime. Dit is natuurlijk veel te weinig voor een vereniging die zoveel betekent heeft, en nog steeds betekent, voor Elst.

Een van de redenen is de relatieve onbekendheid van Marithaime bij veel (nieuwe) inwoners van Elst. Vandaar dat we de komende maanden Marithaime op diverse manieren onder de aandacht zullen brengen. Allereerst zullen we, met inachtneming van de coronamaatregelen, diverse activiteiten, zoals de lezingen, weer opstarten. Omdat de Dorpsquiz vanwege de beperkende maatregelen niet doorgaat, gaan we een boekje uitbrengen met daarin vragen en antwoorden van de afgelopen 12 edities. Ook rondom de presentatie van het boek "Cultuurverenigingen in Elst" zullen we zorgen voor de nodige publiciteit en aandacht. Daarnaast willen we met behulp van onderstaande folder mensen actief benaderen om lid te worden. Deze folder wordt verspreid tijdens activiteiten van Marithaime. Hier kunt u ook een aantal folders meenemen om in uw vrienden en kennissenkring onder de aandacht te brengen. Aanmelden geschiedt middels het invullen van een aanmeldingsformulier op onze website. U kunt mensen ook altijd direct verwijzen naar onze website.

 

Folder Marithaime voorkant

 

Folder Marithaime achterkant