Marithaime heeft ooit de 19-delige (complete, groot formaat) boekenset gekregen die gaat over de verslagen van de Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940 – 1945. Het is een leerzame serie. Maar het is niet direct iets voor de bibliotheek van een lokale historische vereniging. Bovendien is het omvangrijk en hebben wij daar eigenlijk te weinig ruimte voor.

Als er iemand is die er belangstelling voor heeft of iemand weet die daar belangstelling voor heeft, dan kan hij/zij contact opnemen met de secretaris van Marithaime.