De jaarlijkse Rabo Clubkascampagne was vanwege Corona uitgesteld en wordt nu in oktober gehouden. De naam is veranderd, maar verder  blijft alles hetzelfde. Met de campagne kunnen leden 75.000,- verdelen voor hun vereniging.

Ieder Rabobank-lid  kan 5 stemmen uitbrengen, maximaal 2 stemmen per vereniging. Elke stem is geld waard. De Rabobank- leden krijgen een brief met uitleg over de stemprocedure en een persoonlijke code.
Wij roepen de Rabobank-leden op om van deze mogelijkheid gebruik te maken en op Marithaime een of twee stemmen uit te brengen. Bent u geen klant van de Rabobank. U kunt dit gratis worden via de site van de Rabobank.