De Limes is de aanduiding van de grens en verdedigingszone van het Romeinse rijk, gebouwd in de periode van ca 40-250 na Chr. De Noordgrens liep langs de Rijn. De tempelresten onder de Grote Kerk herinneren nog aan deze tijd. Op voordracht van de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland wordt de Limes nu voorgedragen voor Werelderfgoed. De verwachting is dat deze aanvraag in 2021 wordt goedgekeurd. 

Deze aanvraag was aanleiding voor de gemeente Overbetuwe om het het initiatief te nemen tot het oprichten van een werkgroep om Elst, als onderdeel van de Limes, meer bekendheid te geven. Daarnaast om reeds bestaande ideeën met betrekking tot het Romeinse verleden van Elst tot uitvoer te brengen. In deze werkgroep zitten afgevaardigden van de gemeente, Centrum Management Elst, het Kerk | Tempelmuseum en Marithaime. Namens die laatste zitten Ron van Hoeven, Coen Hoogveld en Jan Rouwhorst in de werkgroep. 

Inmiddels heeft er een eerste bijeenkomst van de werkgroep plaatsgevonden waarin de eerste gedachten van de diverse partijen m.b.t. dit initiatief zijn uitgewisseld. De komende tijd zullen deze ideeën verder worden uitgewerkt. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.