Sinds enige jaren heeft Marithaime de beschikking over een lokaal in Basisschool Stap voor Stap. In dit lokaal bevinden zich de bibliotheek van Marithaime en de vele archiefstukken die de vereniging bezit (krantenartikelen, foto’s/films, kaarten, (oude) authentieke stukken en voorwerpen).

Een groepje leden is bezig om dit alles te ordenen en te archiveren. Het is vervolgens de bedoeling om dit in stand te houden maar ook om het toegankelijker te maken. Van belang is dan wel dat er voorwaarden gelden om dit goed te kunnen doen en beheersbaar te houden.

Een van die voorwaarden is dat, om ter bescherming van dit behoud, het lokaal afgesloten wordt met ingang van woensdag 30 september. Wil iemand toch inzage hebben in bepaalde stukken, dan kan hij/zij vooraf contact opnemen om in het lokaal terecht te kunnen. Dit geldt ook voor groepen die het lokaal willen gebruiken voor bijeenkomsten. Indien dit vaste groepen zijn die geregeld van het lokaal gebruik maken, dan kunnen we daar een regeling voor treffen. Voor deze gevallen graag even contact opnemen met de secretaris.

Een afspraak kan gemaakt worden met:

  • Netty van Kleef  06-44002591
  • Herman Aarns   06-48655863

In overleg kan dan een dag en tijd worden afgesproken.

Op deze manier kan toch een ieder toegang houden/krijgen tot ons lokaal en archiefstukken en kan dit zo goed gereguleerd te laten verlopen.