Ferdinand van Hemmen omschreef het als 'een iconisch gebiedje met een rijke archeologie en ligging op crevassestructuren': Raayen. Opnieuw in beeld gebracht met een indrukwekkende luchtfoto.

De bewoners van Raayen doen er alles aan om het gebied te behouden en goed te onderhouden. Zo zijn er meer plekken in de gemeente waarvan met name oudere Elstenaren vinden dat deze ongeschonden behouden moet blijven dan wel dat we er voorzichtiger mee om moeten gaan. In dit verband wordt bijvoorbeeld ook de Snodenhoek genoemd. Dit alles is mede een reactie op het gemeentelijk beleid om Elst en omgeving toeristisch aantrekkelijk te houden/maken en te promoten. Mogelijk kan Marithaime een bijdrage leveren aan een cultuurhistorische actualisatie. In de volgende nieuwsbrief komen we uitgebreid terug op dit onderwerp. 

 

Foto: Barend Knol.

Klik op de foto voor de grote versie.