In de vorige nieuwsbrief stond een luchtfoto van Raaijen. Een waardevolle locatie, bezien vanuit erfgoedbeleid, waar we zeer zuinig mee moeten omgaan vanwege de historische waarde.

Erfgoedbeleid bestaat uit drie poten: 

  • Archeologie: alles wat in de grond zit, ongeacht de periode. 
  • Monumenten.
  • Cultuurhistorie: alles wat niet onder de eerst genoemde  twee valt. Denk aan groenstructuren, verkavelingspatronen, nederzettingspatronen.

Voor het in kaart brengen van de cultuurhistorische erfgoed worden vaak de kadastrale minuutplans uit de eerste decennia van de 19e eeuw als uitgangspunt genomen. Het bestuderen van oude kaarten en andere historische bronnen kan leiden tot een cultuurhistorische waardenkaart voor een locatie of voor een gemeente. 

Bewoners van Raaijen zijn met hulp van Bjorn van Snippenburg en onze vertegenwoordiger in de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bezig om van hun gebied een cultuurhistorische kaart te maken. Maar we willen ook andere waardevolle locaties in beeld brengen. Het zijn locaties, waar we zuinig op moeten zijn bij het maken van plannen voor woningen, wegen en dergelijke. Er is al veel veranderd, volgens sommigen te veel. 

Wij willen een oproep doen aan de leden: hebt u suggesties van locaties, die vanwege waardevolle historische elementen in het landschap behouden moeten blijven, laat dit aan ons weten.

Tot slot: Drie buurgemeenten zijn systematisch bezig om te komen tot een gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaart of hebben er reeds een, namelijk Lingewaard, Neder-Betuwe en Nijmegen.

Henk Knol