Op de hoek Halve Morgen - Europaplein heeft Marithaime een promotieruimte. Deze mooie ruimte, beschikbaar gesteld door John Macleane, mogen we gebruiken om onze vereniging onder de aandacht te brengen van het winkelende publiek. Onlangs is deze ruimte met medewerking van 2Switch opnieuw ingericht.

Zo liggen hier de door Marithaime uitgebrachte en nog  verkrijgbare boeken (bij Bruna Herberts) uitgestald en staan er vergrotingen van prachtige foto’s van oud Elst. Zodra het weer mogelijk is zullen hier nieuwe activiteiten van Marithaime gepromoot worden. Tevens is het een wens om hier in de toekomst voorwerpen met historische waarde uit te stallen.
Langs deze weg bedanken wij John Macleane en 2Switch nogmaals voor hun bereidwillige medewerking.

Herman Aarns