Bij de renovatie van het Ambtshuis door de gemeente Overbetuwe zijn de historisch zeer waardevolle wapenpanelen verwijderd. Bij de verwijdering bleek dat de panelen aan restauratie toe waren, wat inmiddels gebeurt door een gespecialiseerd bedrijf. Ondanks dat dit met de eigenaar van de panelen, het Waterschap Rivierenland, afgesproken was, kunnen de panelen niet in het ambtshuis worden teruggeplaatst en moet er voor een andere oplossing gekozen worden.

Onze werkgroep restauratie Wapenpanelen Ambtshuis heeft zich over dit probleem gebogen en is na een zorgvuldige afweging tot de conclusie gekomen dat deze panelen het best tot hun recht komen in de voormalige raadszaal, in het oudste gedeelte van het gemeentehuis, zowel wat de ruimte betreft als qua condities. Dat lijkt vooralsnog een haalbare oplossing. De zaal is voldoende groot om aan alle 16 wapenpanelen plaats te bieden, ook al zullen ze over meerdere wanden verdeeld moeten worden. Dit was vroeger in de Daan Tapzaal in het Ambtshuis ook het geval. Uitgangspunt voor de opstelling is dat de panelen met de namen en wapens van de Ambtmannen een centrale plaats krijgen, geflankeerd door de andere panelen. Op de uiterste flanken kunnen de “dubbele” wapenpanelen (met twee kolommen wapens en namen) de rij sluiten.
Een mooie bijkomstigheid is dat de oude raadszaal tijdens openingstijden van het gemeentehuis voor publiek toegankelijk is, tenzij deze voor een vergadering of bijeenkomst in gebruik is, zodat de panelen goed te bezichtigen zijn. Inmiddels hebben we vernomen dat het College van B&W akkoord is met ons voorstel voor plaatsing van de panelen in de voormalige raadszaal.
Wat rest is nu dat de gemeente nog aan het waterschap om instemming moet vragen om de panelen in de oude raadszaal te mogen plaatsen.

Ron van Hoeven

 

De wapenpanelen zoals ze hingen in de Daan Tapzaal van het Ambtshuis.

 

Een van de wapenpanelen van de ambtmannen.
Een ambtman vervulde een functie die nu door burgemeester en dijkgraaf uitgeoefend worden.