Het afgesloten jaar 2020 met zijn lockdowns zal ons nog lang heugen. Het is allemaal nog niet voorbij, maar er is uitzicht op een beter 2021. Wij wensen alle leden en hun naasten een voorspoedig vaccin en een Covid-vrij jaar.

Er liggen activiteiten op de plank, die vorig jaar niet zijn doorgegaan, soms zelfs niet gepland konden worden. In totaal werken ruim 30 leden in werkgroepen gestaag door. We hopen dat 2021 een jaar zal worden met lezingen, boekpromoties en in november weer een normale dorpsquiz. Met het boek dat over 12 edities van de Dorpsquiz is verschenen, kan iedereen zich voorbereiden.

Ook is er gevraagd of Marithaime een korte cursus kan organiseren over hoe je een stamboomonderzoek kunt opzetten en welke hulpmiddelen hiervoor ter beschikking zijn. Tijdens de laatst gehouden Open dag bleek ook al veel belangstelling voor genealogie. Rudi Liebrand attendeerde ons op de noodzaak om het audiovisueel materiaal aan een onderzoek te onderwerpen en indien nodig in een nieuw digitaal jasje over te zetten. Veel zal afhangen van de bereidheid van leden met beschikbare kennis op dit gebied, in hoeverre zo’n project voortvarend kan worden aangepakt. We komen later hierop terug.

Namens het bestuur,
Henk Knol, voorzitter