Onlangs heeft Jan Herberts het bestuur gevraagd of Marithaime het archief van De Betuwe in beheer wil nemen. Hierop hebben wij natuurlijk positief gereageerd. Het maakt het archief voor eenieder die daar gebruik van wil maken een stuk toegankelijker.

Dit archief, met de boekenleggers per jaargang van 1891 t/m 1976, heeft echter een dermate volume dat we dit niet kwijt kunnen in ons erfgoedlokaal bij Stap voor Stap. We zijn dus op zoek naar extra ruimte, in eerste instantie binnen het gebouw van Stap voor Stap. Indien dit niet mogelijk blijkt gaan we op zoek naar een andere geschikte opslagplaats. Tips voor een geschikte ruimte zijn welkom bij het bestuur.

De jaargangen van De Betuwe van 1976 t/m de laatste editie van 2019 liggen bij Rozet in Arnhem. Een deel hiervan is inmiddels in ons bezit.

Een groot deel van het archief van De Betuwe is de afgelopen jaren op microfiches is gezet. Om de toegankelijkheid verder te vergroten en het zoeken en raadplegen van artikelen te vergemakkelijken blijft digitalisering van het totale archief, inclusief een goede zoekfunctie, een belangrijke wens voor Marithaime. Vooralsnog zijn de kosten te hoog om deze wens in te willigen.

Namens het bestuur,
Jan Rouwhorst