Enkele korte berichten van de bestuurstafel: rectificatie, ALV 2021, nalatenschap Riek Eeken-Derksen en nog even wachten op een nieuwe editie van de topografische ontwikkeling.

Rectificatie
In de vorige nieuwsbrief heeft het eerste deel van een artikel gestaan van Peter Thijssen Twee eeuwen geleden, een tijd van endemieën en rampen. Vergeten is hierbij te vermelden dat dit artikel is overgenomen uit het Kringbulletin van de Historische Kring Elden. Deze maand het tweede deel.

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering zal gehouden worden op donderdag 21 oktober om 20.00 uur in Het Wapen van Elst. Uitnodiging en agenda ontvangt u binnenkort.

Nalatenschap Riek Eeken-Derksen
Van Marcel Eeken ontvingen wij uit de nalatenschap van zijn moeder, Riek Eeken-Derksen, informatie over de Betuwewacht in de vorm van het "Contactorgaan bescherming bevolking 1957". Deze info is opgenomen in ons archief. Hiervoor onze hartelijke dank.

Topografische ontwikkeling
De afgelopen maanden kreeg u bij elke nieuwsbrief een nieuwe historische kaart aangeboden, die we konden verkennen aan de hand van een toelichting door Bjorn van Snippenburg. Momenteel werkt hij aan een wandelgids door de Over-Betuwe, die binnenkort naar de uitgever gaat. Hierdoor lukt het hem niet deze maand u een nieuwe kaart aan te bieden. 
De wandelroute is een interessante. De route Wegen met Zegen is een initiatief van de rk parochie H. Maria Magdalena, protestantse gemeente De Vierplek (Lent, Oosterhout en Ressen) en Pelgrimshuis Antonius (naast de Antonius van Paduakerk in Nijmegen). Ze voert langs alle kerken en kapellen in de Over-Betuwe. De gids besteedt uitgebreid aandacht aan de geschiedenis en het landschap en verschijnt in februari 2022.

Het bestuur