Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in een Algemene Ledenvergadering (ALV).

In 2018 zijn de volgende contributiebedragen vastgesteld: 

Gewoon lid: € 30,-
   inclusief 1 boek Tabula  
Lid als bedrijf of organisatie: € 75,-
   inclusief 1 boek Tabula  
Gezinslidmaatschap: € 5,-
Sublid als medewerker bedrijf of organisatie: € 5,-
Geen automatische incasso, extra: € 5,-
Geen e-mail, postbezorging extra: € 0,-

 

Spelregels

  • Lidmaatschap en contributie is per kalenderjaar, van 1 januari tot en met 31 december.
  • Gezinsleden en leden van bedrijven of organisaties moeten op het adres van het hoofdlid zijn geregistreerd.
  • Wanneer een gezinslid of sublid van een bedrijf of organisatie verhuist kunnen wij dat lidmaatschap eenvoudig omzetten naar een normaal lidmaatschap.

Hoe werkt de inning?

  • Automatische incasso wordt uitgevoerd voor die leden die hiervoor een machtiging hebben afgegeven. Die leden ontvangen bericht per e-mail als aankondiging van de automatische afschrijving die ongeveer 1 week later zal worden uitgevoerd. Die leden hoeven verder niets te doen.
  • Alle andere leden die geen gebruik maken van de automatische incasso ontvangen per e-mail een factuur met instructies voor de te maken overboeking. Die leden moeten zelf het gemelde bedrag onder vermelding van de in de e-mail gemelde gegevens overmaken.
  • Leden die geen e-mail adres hebben doorgegeven ontvangen het incassobericht of de factuur in hun brievenbus op het opgegeven adres.
  • Voor wijzigingen gedurende het lopende jaar kan een aanvullende factuur of incasso worden verzonden. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer extra gezinsleden zijn aangemeld.
  • Eventueel teveel betaalde contributie wordt in mindering gebracht op de eerstvolgende verschuldigde betaling.
  • De penningmeester kán correcties aanbrengen op de verschuldigde betalingen. Die worden dan verrekend en u ontvangt daarvan bericht.
  • Jaarlijks vindt saldering plaats. Openstaande schulden of tegoeden worden verrekend met de nieuwe incasso's of facturen.

Ons administratie systeem

Marithaime maakt gebruik van een volledig geautomatiseerd systeem voor de ledenadministratie,  incasso en facturering. Dit systeem is gebaseerd op Microsoft Excel. Het is ontwikkeld op basis van de eisen van Marithaime door Carien. Omdat dit systeem nieuw is kunnen er nog dingen fout gaan, ondanks zeer uitvoerige testen. Geef die fouten vooral door aan ons.

Tijdens de invoer van informatie over leden worden vele controles uitgevoerd. Een belangrijk deel van die controles wordt herhaald bij het genereren van facturen en incasso's. Voor zover mogelijk worden die fouten dan automatisch hersteld.

Het systeem genereert meerdere bestanden om de historie van facturen en incasso's te archiveren. 

Onze basis-administratie is slechts zeer beperkt toegankelijk voor een zeer beperkt aantal bevoegden en is niet automatisch verbonden met onze website. Met die maatregelen menen wij te voldoen aan de regels m.b.t. privacy bescherming en de wet op persoonsgegevens.

 

Het bestuur