Vorig jaar heeft de Algemene Ledenvergadering besloten statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging aan te passen.

Op 17 februari 2015 is ten overstaan van notaris Mr. E. Oldenburger in Elst de akte gepasseerd waarin de vorig jaar vastgestelde statutenwijziging is opgenomen.

De volledige tekst van de gewijzigde regelingen vindt u hier.