2019

 • Activiteiten in 2019

  Om het bestuur te ontlasten is een werkgroep gevormd, die Feike Vlas helpt bij het plannen en eventueel organiseren van de jaarlijkse lezingen en excursies. 

  Bijgaand een overzicht van lezingen, dat beschouwd moet worden als een voorpublicatie. Voor iedere lezing ontvangt u ook te zijner tijd aparte uitnodigingen.

 • Oudjaarsgroet 2019 van de voorzitter

  Beste leden van Marithaime,

  Het jaar 2019 nadert het einde, dus ook ons 40e verenigingsjaar.

 • Terugblik nr. 20: Verkeer en Vervoer in de Betuwe

  De uitreiking van het eerste exemplaar van de 20e Terugblik van de St.Tabula Batavorum vindt plaats op vrijdag 8 november 2019 en dat betekent dat de leden hun exemplaar van dit jaarboek weer op kunnen halen op donderdagmiddag 14 november en donderdagmiddag 21 november tussen 15.30 en 18.00 uur wederom in het Wapen van Elst. Eén (1) boek per huishouden. Neem gerust een exemplaar voor uw buren/familie mee, die ook lid zijn van Marithaime!

 • Uitreiking eerste exemplaar van de 20e Terugblik aan Frits Hoogveld

  Op vrijdag 8 november is in Opheusden het eerste exemplaar van de 20e Terugblik uitgereikt aan de heer Frits Hoogveld uit Valburg en erelid van onze historische vereniging Marithaime. Frits Hoogveld heeft veel geschreven, met name over paarden ook voor de stichting Tabula Batavorum, de overkoepelende organisatie van historische kringen in de hele Betuwe, die eenmaal per jaar het boek Terugblik uitgeeft. Het thema was dit jaar Verkeer en vervoer in de Betuwe door de eeuwen heen en het boek kreeg als titel mee: ‘Heen en weer’. Hoofdstuk 7 van deze Terugblik heeft Frits Hoogveld geschreven en gaf de titel Paardenkracht mee. Een prachtig verhaal over rijtuigen, (post)koetsen, diligences, trekschuiten, etc. De 20e Terugblik is voor leden van Marithaime gratis, in de boekwinkel is het te koop voor 19 euro. 

 • Verslag lezing Witte kerkje Lent

  Op 20 februari 2019 werd door Dick Kruyt de lezing gehouden in het Witte Kerkje in Lent.