2020

 • Aanstelling nieuwe bestuursleden per 8 mei 2020

  Gebruikmakend van de ruimte die onze statuten bieden, zijn per 8 mei 2020 nieuw bestuursleden aangesteld. Deze bestuursleden zullen bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering ter benoeming worden voorgedragen. In een brief licht de secretaris de aanstelling van de nieuwe bestuursleden toe.

 • Boek Dorpsquiz

  Het was al een tijdje duidelijk: de Dorpsquiz gaat dit jaar niet door. Toch wil Marithaime dit jaar iets doen voor al die mensen die elk jaar trouw meedoen.

 • Geen Elster Dorpsquiz 2020, wel boek "Elster Dorpsquiz"

  Helaas kan de traditionele Elster Dorpsquiz dit jaar niet plaatsvinden vanwege de coronamaatregelen. Maar niet getreurd, want de quiz verschijnt in boekvorm zodat je zelf thuis kunt gaan 'quizzen'. 

 • In memoriam: Chris van Kleef (1931-2020)

  Wij hebben een bericht van overlijden ontvangen van Chris van Kleef. Chris is op 16 mei op 88-jarige leeftijd overleden.

 • In memoriam: Joop de Wolf (1941-2020)

  Op 24 maart 2020 bereikte ons het bericht, dat Joop de Wolf was overleden. Joop is 79 jaar geworden.

 • In memoriam: Wim Cleijne (1936-2020)

  Op 25 maart ontvingen we het bericht dat Wim Cleijne plotseling was overleden. Wim is 83 jaar geworden.

 • Oproep voor auteurs voor de 21e Terugblik

  Dinsdagavond 11 februari 2020 is er de auteursbijeenkomst voor de 21e 'Terugblik', dat als thema Oorlogsverhalen van burgers in de Betuwe heeft. Wij zijn nog op zoek naar auteurs!

 • Terugblik 2020

  Op 13 november zal het 21e jaarboek in de Terugblik reeks verschijnen. Het is een kloek boekwerk geworden met meer dan 300 bladzijden!

 • Terugblik met Index en Elster Dorpsquiz

  Op vrijdag 13 november zou het eerste exemplaar van de 21e Terugblik 'Belevenissen in oorlogstijd' uitgereikt worden in het Veerhuis te Opheusden, maar dat kon niet doorgaan vanwege de verscherpte maatregelen met betrekking tot covid-19. De auteurs hebben wel, een voor een, hun boeken in ontvangst genomen op een andere locatie.

 • Verslag lezing 'Het verhaal van de Betuwe'

  Na zeven maanden weer eens een lezing en wel ‘Het verhaal van de Betuwe’ door Bauke Huisman van het BOIC ( =Betuws Oorlogs Informatie Centrum).

 • Voorzitter trekt zich terug

  Eind januari heeft Bert van de Toorn zich om persoonlijke redenen teruggetrokken als voorzitter van Marithaime. Daarmee bestaat het bestuur nog maar uit 2 personen. Dit is veel te weinig. Op de komende Algemene Ledenvergadering op 24 maar zal hier echt een oplossing voor moeten komen. Inmiddels is een aantal leden van Marithaime aan het zoeken naar kandidaten voor het bestuur.

 • Vrijwilligersbijeenkomst januari 2020

  Op 28 januari kwamen leden die in een sectie of werkgroep actief zijn, dan wel Marithaime in een bestuur of gemeentecommissie vertegenwoordigen, bijeen in de bovenzaal van de Theater de KiK.