Actieplan

 • Aanzet tot nieuw beleid

  Tijdens Algemene Ledenvergadering van 13 maart 2018 heeft het bestuur een korte toelichting gegeven op het nieuwe beleid dat wordt ingezet. Hieronder vindt u iets over de aanleiding om o.a. tot nieuwe activiteiten te komen en een samenvatting van het actieplan.

 • Besluiten van de Algemene Ledenvergadering 2018

  De algemene ledenvergadering is vlot verlopen. Schriftelijk hadden leden al het jaarverslag ontvangen en plannen uit het beleidsplan. De financiën vragen nog wel onze aandacht. De penningmeester deed een beroep op alle leden, die lid zijn van de Rabobank om deel te nemen aan de Rabo-clubactie.

  Voorts heeft het bestuur bericht ontvangen van de belastingdienst, dat Marithaime de ANBI-status heeft. Dat betekent dat giften aan Marithaime aftrekbaar zijn voor de belasting.

  Tijdens de vergadering zijn plannen uit het beleidsplan voor de komende twee jaar toegelicht.

 • Cultuur in Elst in of rond de 20e eeuw

  Zoals in ons beleidsplan staat, willen we meer kennis verzamelen over het culturele leven in Elst. Hieronder vindt u een overzicht van culturele verenigingen in Elst.

 • De geschiedenis ligt op straat

  Een van de actiepunten van het beleidsplan is om meer contacten te leggen met de scholen over geschiedenis. Op 21 juni jl heeft groep 8 van basisschool Stap voor Stap de aftrap gedaan voor het project Geschiedenis ligt op straat.

 • Sport in Elst (bijgewerkt)

   

  Krantenartikel uit De Betuwe met een foto van een elftal uit 1930

  In de 20ste eeuw zijn veel verenigingen opgericht, in de gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en sport, ook in Elst. Hierover is weinig geschreven, zo merkten Jan Derksen en Gerrit Mentink op in hun Bibliografie van de geschiedenis van Elst, en daar willen we verandering in brengen.

 • Wat betekenen straatnamen?

  De straat waar je woont heeft een naam. Ooit vastgesteld door het Gemeentebestuur omwille van vindbaarheid en registratie van huizen, gebouwen, terreinen, etc. in de openbare ruimte. Een toegekende straatnaam komt op een bord in de desbetreffende straat te staan. Vindbaarheid blijft een belangrijke zaak. Maar wie zijn de mensen, naar wie een straat is vernoemd?

  straatnaambord Rädeckerstraat

 • Zijn we volledig?

  In hun in 2017 verschenen Bibliografie van Elst stellen Gerrit Mentink en Jan Derksen vast dat er over sport en cultuur in Elst weinig is geschreven. De komende tijd wil het bestuur deze lacune proberen te vullen.