activiteit

 • 75 jaar vrijheid: Gelderland herdenkt

  Eerder werd al melding gemaakt van een projectgroep met vertegenwoordigers van de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe en van de Historische verengingen in die gemeenten. Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten in de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard van september 2019 tot en met mei 2020.

 • Activiteiten 2018

  Een overzicht van de activiteiten in het komende kalenderjaar. Zie hiervoor ook de pagina Activiteiten.

 • Activiteiten in 2019

  Om het bestuur te ontlasten is een werkgroep gevormd, die Feike Vlas helpt bij het plannen en eventueel organiseren van de jaarlijkse lezingen en excursies. 

  Bijgaand een overzicht van lezingen, dat beschouwd moet worden als een voorpublicatie. Voor iedere lezing ontvangt u ook te zijner tijd aparte uitnodigingen.

 • Lezingen in 2010 en 2011

  Woensdag 20 januari 2010  "Stedelijke penetratie in de Over-Betuwe sinds 1953"
  door dr Jan Brouwer, 20.00 uur, Wapen van Elst 
  Donderdag 18 februari 2010 "Kastelen in het centrale deel van de Betuwe"
  door Kobus van Ingen, 20.00 uur, Onder de Toren
  Woensdag 24 maart 2010 Jaarvergadering, aansluitend lezing:
  "Tussen Mobilisatie en capitulatie: De Betuwe in verweer"
  door Bernier Cornielje, 20,00 uur, Wapen van Elst
  Donderdag 15 april 2010 "150 jaar Betuwe spoorlijn"
  door de heren D.J. Viergever en E. Janssen, 20,00 uur, Onder de Toren
  Zaterdag 12 juni 2010 Excursie naar Kasteel Huis Bergh
  (samen met Historische Kring Oosterhout)
  Woensdag 22 september 2010 Oorlogsgeweld in Elst
  door Sectie WO II, 20.00 uur, Wapen van Elst  (o.v.)
  Woensdag 20 oktober 2010 "Het Betuws dijklandschap - strijd van mens en natuur"
  door Ferdinand van Hemmen.  20.00 uur  Onder de Toren
  Vrijdag 29 oktober 2010 "Grote Elster Dorpsquiz"
  Dinsdag 14 december 2010 "Vila Bato" en "Feestbogen"
  twee lezingen door Frans Mikx, in "Het Witte Huis" in Lent,  aanvang 20.00 uur
  Maandag 3 januari 2011 "De Canon van Overbetuwe"
  Aanbieding eerste exemplaar aan de burgemeester door Frits Hoogveld tijdens receptie gemeentehuis
  Maandag 10 januari 2011 "Reformatie"
  Lezing door Henk Folmer om 20.00 uur in Onder de Toren
  Woensdag 16 februari 2011 "Luchtspionage"
  Lezing door de heer R. Voskuil om 20.00 uur in Onder de Toren
  Dinsdag 15 maart 2011 "Thermion Lent, hergebruik en industrieel erfgoed"
  Lezing door Frans Mikx e.a. 20:00 uur in "Het Witte Huis" te Lent
  Woensdag 30 maart 2011 Algemene Ledenvergadering en aansluitend lezing
  "Plattegronden centrum Elst"
  19.30 uur in Onder de Toren door Mentink/Derksen/Herberts
  Dinsdag 12 april 2011 Lezing "Landgoed Oosterhout"
  om 20.00 uur in Dorpshuis De Schakel te Oosterhout
  Woensdag 18 mei 2011 Bezoek Landgoed Oosterhout
  i.s.m. HK Oosterhout - Slijk Ewijk (nadere info volgt)
  Zaterdag 28 mei 2011 Excursie naar Kevelaer