ALV

 • Aanstelling nieuwe bestuursleden per 8 mei 2020

  Gebruikmakend van de ruimte die onze statuten bieden, zijn per 8 mei 2020 nieuw bestuursleden aangesteld. Deze bestuursleden zullen bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering ter benoeming worden voorgedragen. In een brief licht de secretaris de aanstelling van de nieuwe bestuursleden toe.

 • Activiteiten 2018

  Een overzicht van de activiteiten in het komende kalenderjaar. Zie hiervoor ook de pagina Activiteiten.

 • ALV afgelast i.v.m. coronavirus

  Beste leden,

  In verband met de situatie rond het Coronavirus heeft het bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering, die gepland staat op 24 maart, uit te stellen tot een nader te bepalen datum. Omdat er nog veel onduidelijkheid is en de situatie constant wijzigt, is nog niet aan te geven wanneer de Algemene Ledenvergadering wel kan worden gehouden. Medio april zullen wij u nader berichten.

  Het bestuur.

 • Besluiten van de Algemene Ledenvergadering 2018

  De algemene ledenvergadering is vlot verlopen. Schriftelijk hadden leden al het jaarverslag ontvangen en plannen uit het beleidsplan. De financiën vragen nog wel onze aandacht. De penningmeester deed een beroep op alle leden, die lid zijn van de Rabobank om deel te nemen aan de Rabo-clubactie.

  Voorts heeft het bestuur bericht ontvangen van de belastingdienst, dat Marithaime de ANBI-status heeft. Dat betekent dat giften aan Marithaime aftrekbaar zijn voor de belasting.

  Tijdens de vergadering zijn plannen uit het beleidsplan voor de komende twee jaar toegelicht.

 • Een erelidmaatschap van Marithaime

  Met de volgende woorden leidde de voorzitter aan het einde van de Algemene ledenvergadering dit onderwerp in:

  "Met een verwijzing naar art.29 van het Huishoudelijk Reglement wil het bestuur een voorstel doen tot het verlenen van het erelidmaatschap."

 • Korte berichten september 2021

  Enkele korte berichten van de bestuurstafel: rectificatie, ALV 2021, nalatenschap Riek Eeken-Derksen en nog even wachten op een nieuwe editie van de topografische ontwikkeling.

 • Verslag ALV 2021

  Op donderdag 21 oktober 2021 heeft Marithaime de Algemene Vergadering gehouden. Er was een behoorlijke opkomst: ongeveer 40 leden waren aanwezig.

 • Verslag ALV van 26 maart

  Hieronder volgen enkele hoofdpunten van de Algemene Ledenvergadering van 26 maart jongstleden.