bestuur

 • Aanstelling nieuwe bestuursleden per 8 mei 2020

  Gebruikmakend van de ruimte die onze statuten bieden, zijn per 8 mei 2020 nieuw bestuursleden aangesteld. Deze bestuursleden zullen bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering ter benoeming worden voorgedragen. In een brief licht de secretaris de aanstelling van de nieuwe bestuursleden toe.

 • Besluiten van de Algemene Ledenvergadering 2018

  De algemene ledenvergadering is vlot verlopen. Schriftelijk hadden leden al het jaarverslag ontvangen en plannen uit het beleidsplan. De financiën vragen nog wel onze aandacht. De penningmeester deed een beroep op alle leden, die lid zijn van de Rabobank om deel te nemen aan de Rabo-clubactie.

  Voorts heeft het bestuur bericht ontvangen van de belastingdienst, dat Marithaime de ANBI-status heeft. Dat betekent dat giften aan Marithaime aftrekbaar zijn voor de belasting.

  Tijdens de vergadering zijn plannen uit het beleidsplan voor de komende twee jaar toegelicht.

 • De vergadertafel van de inspecteurs van de Heidemij

  In ons Erfgoedcentrum staat sinds kort een zeer bijzondere tafel. Marithaime heeft de vergadertafel van de inspecteurs van de Heidemij met bijbehorende stoelen in bruikleen gekregen.

 • Eerste vergadering nieuw bestuur

  Op vrijdag 16 juli 2021 zijn wij als "nieuw bestuur" voor het eerst sinds onze start in maart 2020, bijeen gekomen in het erfgoedlokaal bij Stap voor Stap. Door alle coronamaatregelen was dat ruim 15 maanden niet mogelijk. Hierbij ter informatie in het kort een aantal zaken die wij besproken/besloten hebben.

 • Interview met Henk Knol in de Gelderlander

  Op vrijdag 22 mei 2020 plaatste de Gelderlander een interview met Henk Knol, de nieuwe voorzitter van Marithaime. Het interview is te lezen op de website van de Gelderlander.

 • Marithaime ontvangt schenking

  Onlangs heeft Marithaime een schenking ontvangen uit een nalatenschap van iemand die veel interesse had bij de lokale geschiedenis. De schenker, die zelf anoniem wil blijven, maar gaf wel als doel van deze schenking aan om het te gebruiken voor de instandhouding van werkzaamheden van Marithaime, zoals in de statuten is omschreven.

  Het bestuur is dankbaar voor deze schenking en zal zich beraden over de besteding ervan.

 • Oudjaarsgroet 2019 van de voorzitter

  Beste leden van Marithaime,

  Het jaar 2019 nadert het einde, dus ook ons 40e verenigingsjaar.

 • Van de bestuurstafel

  Op deze pagina melden we korte zaken die in de bestuursvergadering besproken zijn.

  Laatste update juni 2018.

 • Van de bestuurstafel mei 2019

  Het bestuur wil u graag iets meedelen over de herdenking van 75 jaar bevrijding, volgend jaar, en over de wapenpanelen uit het Ambtshuis.

 • Voorzitter trekt zich terug

  Eind januari heeft Bert van de Toorn zich om persoonlijke redenen teruggetrokken als voorzitter van Marithaime. Daarmee bestaat het bestuur nog maar uit 2 personen. Dit is veel te weinig. Op de komende Algemene Ledenvergadering op 24 maar zal hier echt een oplossing voor moeten komen. Inmiddels is een aantal leden van Marithaime aan het zoeken naar kandidaten voor het bestuur.