bevolkingsregister

 • Adresboek Elst 1938

  Het adresboek van Elst uit 1938 is enigszins vergelijkbaar met wat nu de gemeentegids is. Wat zeker anders is, is de adreslijst waarin alle hoofdbewoners met hun adres en beroep en soms ook al het telefoonnummer. U vindt deze lijst in een doorzoekbaar PDF-bestand. De namen staan in alfabetische volgorde, maar de lijst is doorzoekbaar (met Ctrl+F), zodat u bijv. ook op straatnaam kunt zoeken.

  LET OP: Het vermelde huisnummer komt veel gevallen niet meer overeen met het huidige huisnummer.

   

  Erratum:

  M.L. Obdam moet zijn M.L. Opdam

 • Bewoningsgeschiedenis Elst

  elstbuurschappen.jpgMarithaime heeft in het kader van haar vijfentwintigjarig bestaan een bijzondere boek uitgebracht: een bundeling van de artikelen van de hand van de toenmalige Elstenaar Jan van den Hof.

 • Namen in Elst 17e en 18e eeuw

  Familienamen in het kerspel Elst 17e en 18e eeuw

  De sectie Genealogie heeft familienamen verzameld van (mannelijke) inwoners van Elst-dorp en haar buurschappen die hier in de 17e en 18e eeuw woonden.

 • Oudste kadastrale kaarten volledig digitaal

  Sinds kort is de oudste kadastrale informatie voor heel Gelderland digitaal beschikbaar. Het gaat hier om de zogenaamde kadastrale minuut die van kracht werd in 1832 maar opgemeten is al vanaf 1811. Klik hieronder op Lees verder om bij de site te komen.

  Kadastrale minuut van Elst in 1832

 • Registers 1795, 1825, 1850, 1881/1890-1910

  INDEXEN van Volkstellingen en Bevolkingsregisters van de voormalige gemeente Elst

  Er is nu een aantal indexen van de volkstellingen en bevolkingsregisters van de voormalige gemeente Elst beschikbaar.

  Er moeten nog wat aanvullingen komen voor wat betreft de niet leesbare gedeelten. Dit laatste moet (nog) gebeuren met de originele boeken erbij zodra die (daarvoor) weer beschikbaar zijn. De indexen zijn bedoeld om de genealogen snel uit te kunnen laten zoeken of de door hen gezochte familie vroeger in Elst heeft gewoond en in welk boek deze gevonden kan worden en op welke bladzijden.

  De Elster volkstellingen en bevolkingsregisters zijn overgebracht naar het Gelders Archief. Verder onderzoek (door genealogen) zal dan daar plaats moeten vinden. Er zijn nu de indexen beschikbaar voor de boeken van Elst en de Elster buurtschappen van de jaren 1825, 1850, 1880/1890-1900. Van Jaques Buurman is er de volkstelling van 1795.